Få tilbud fra megler
Boligsalgsrapport (Pris, vilkår, tidsfrist og fordeler)

Boligsalgsrapport (Pris, vilkår, tidsfrist og fordeler)

I denne guiden finner du

En boligsalgsrapport er en type tilstandsrapport som gir en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand. Rapporten er spesielt utarbeidet for situasjoner der boligen skal selges, og den gir detaljert informasjon om boligens tekniske forhold, inkludert eventuelle feil, skader og nødvendige reparasjoner.

Hva er en boligsalgsrapport?

I tillegg til å fokusere på boligens tekniske tilstand, inneholder rapporten også en verdivurdering, fotografier og lignende. Boligsalgsrapporten er spesielt viktig ved overdragelse av boligens eierskap, og den gir både selger og kjøper en bedre forståelse av boligens tilstand og verdi.

Det er viktig å merke seg at en boligsalgsrapport ikke er det samme som en verditakst. Mens en verditakst kun gir en vurdering av boligens verdi, gir en boligsalgsrapport en mer omfattende analyse av boligens tekniske tilstand.

Hvis du vurderer å selge eller kjøpe en bolig, kan en boligsalgsrapport være en verdifull ressurs for å sikre at du har all nødvendig informasjon om boligens tilstand og verdi.

Du kan også lese mer om dette på Nortakst.no

Forskjellen på tilstandsrapport og boligsalgsrapport

Når du skal kjøpe eller selge en bolig, er det viktig å ha en god forståelse av hva en tilstandsrapport og en boligsalgsrapport er og hva som skiller dem fra hverandre. Selv om mange bruker begrepene om hverandre, er det likevel en viss forskjell på de ulike rapporttypene.

En tilstandsrapport har hovedfokus på selve tilstanden til boligen og måler tilstanden i fem ulike kategorier, fra ingen avvik til stort eller alvorlig avvik. Rapporten gir en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand og er spesielt utformet for å avdekke relevant faktorer når en bolig skal skifte eiere.

På den annen side har en boligsalgsrapport som hovedformål å legge vekt på salgsaspektet ved en bolig og danner det fundamentale grunnlaget for en vellykket eiendomstransaksjon. Rapporten skal gi en helhetlig dekning av boligen og inkluderer også informasjon om blant annet energimerking og eventuelle pålegg fra kommunen.

Selv om en tilstandsrapport og en boligsalgsrapport kan brukes ved boligsalg, er det viktig å merke seg at det ikke er det samme. En tilstandsrapport er obligatorisk ved salg av bolig for å dokumentere boligens tilstand grundig, mens en boligsalgsrapport er en frivillig rapport som kan gi en god oversikt over boligen og dens tilstand.

Det er viktig å merke seg at begge rapportene gir økt sikkerhet for både kjøper og selger ved å gi klar og nøyaktig informasjon om boligens tilstand. Hvis du vurderer å kjøpe eller selge en bolig, anbefaler vi på det sterkeste å vurdere å få en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport utført av en kvalifisert takstmann eller eiendomsmegler.

Når har man behov for en boligsalgsrapport?

Vi anbefaler sterkt at du får utarbeidet en boligsalgsrapport hvis du har planer om å selge boligen din. Rapporten gir både selgere og kjøpere økt grad av sikkerhet i forbindelse med bolighandelen. En boligsalgsrapport gir en fullstendig tilstandsrapport for boligen, og kan forhindre misforståelser og potensielle konflikter mellom partene. Ved å kunne presentere en omfattende og detaljert informasjon om boligen, kan man gi trygghet til både selger og kjøper.

Det er viktig å påpeke at en boligsalgsrapport ikke erstatter selgerens plikt til å gi korrekte opplysninger, eller kjøperens ansvar for å selv undersøke boligen. Boligsalgsrapporten er utformet for å bidra til økt trygghet for alle involverte parter i en eiendomsoverdragelse. Rapporten gir kjøperne realistiske forventninger til boligen, og kan samtidig spare deg som selger fra ubehagelige overraskelser etter at salget er gjennomført.

En boligsalgsrapport er spesielt viktig hvis boligen har vært utsatt for skader eller har en ukjent historie. Rapporten gir en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand, og er spesielt utformet for å avdekke relevante faktorer når en bolig skal skifte eiere. Rapporten kan også gi deg en indikasjon på eventuelle reparasjoner som må gjøres, og kan dermed bidra til en høyere salgspris.

Takstering.no har også skrevet hva de mener om boligsalgsrapporten.

Må man ha boligsalgsrapport?

Når man skal selge eller kjøpe en bolig i Norge, er det ikke et krav å ha en boligsalgsrapport. Men det er sterkt anbefalt å ha en boligsalgsrapport, da det gir både kjøper og selger en trygghet i handelen.

En boligsalgsrapport gir en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand og avdekker eventuelle feil og mangler som kan være skjult for det utrente øyet. Dette er spesielt viktig for kjøperen, som kan unngå å kjøpe en bolig med store skjulte feil og mangler som kan koste mye å reparere i etterkant.

Selgeren har også en omfattende opplysningsplikt, og en boligsalgsrapport kan bidra til å redusere risikoen for reklamasjoner og konflikter i etterkant av salget. Dersom selgeren ikke har en boligsalgsrapport og det senere viser seg at det er skjulte feil og mangler, kan selgeren bli erstatningsansvarlig for disse i opptil fem år etter salget.

Det er vanligvis en takstmann som skriver både tilstandsrapport og boligsalgsrapporten. Det er viktig å velge en takstmann med god kunnskap og erfaring, slik at man kan være sikker på at rapporten er grundig og pålitelig.

I sum, selv om det ikke er et krav å ha en boligsalgsrapport ved salg eller kjøp av bolig, er det sterkt anbefalt å ha en. Det gir både kjøper og selger en trygghet i handelen, og kan bidra til å unngå ubehagelige overraskelser i etterkant.

Hva koster en boligsalgsrapport?

Når man skal selge eller kjøpe en bolig, kan det være lurt å få utarbeidet en boligsalgsrapport. En boligsalgsrapport gir en grundig gjennomgang av boligens tekniske tilstand, og kan være til god hjelp både for selger og kjøper.

Men hva koster egentlig en boligsalgsrapport? Prisen kan variere, avhengig av flere faktorer. Ifølge Meglersmart.no kan prisen på en tilstandsrapport, som også kan kalles boligsalgsrapport, variere fra rundt 7 000 til 25 000 kroner.

Prisen på en boligsalgsrapport avhenger blant annet av boligens størrelse, alder og tilstand. En større bolig vil naturligvis kreve mer arbeid og tid for takstmannen eller inspektøren, og dermed øke prisen på rapporten. En eldre bolig vil også kunne ha flere feil og mangler som må dokumenteres i rapporten, og dermed øke prisen.

Det kan også være forskjeller i pris mellom ulike takstmenn og inspektører. Det kan derfor være lurt å undersøke priser og tilbud fra flere ulike aktører før man bestemmer seg.

Selv om en boligsalgsrapport kan virke som en stor utgiftspost, kan det være verdt å investere i en slik rapport for å unngå uforutsette kostnader i fremtiden. En grundig gjennomgang av boligens tilstand kan avdekke feil og mangler som ellers ville blitt oversett, og dermed gi en tryggere bolighandel for både selger og kjøper.

Vilkår og leveringstid på en boligsalgsrapport

Når du bestiller en boligsalgsrapport, vil prisen variere avhengig av størrelsen på eiendommen og omfanget av rapporten. For større eiendommer eller spesielle objekter, kan prisen være basert på den tiden som kreves, eller det kan være en fastpris basert på en avtale. Hvis eiendommen inkluderer flere objekter, vil prisen også bli basert på en avtale. Du kan kontakte en takstmann for å få et tilbud på prisen.

Leveringstiden for en boligsalgsrapport er vanligvis omtrent en uke etter en befaring, eller etter en avtale som er inngått med takstmannen. Det er viktig å merke seg at generelle betingelser for oppdraget vil være gjeldende i henhold til kontrakt eller skriftlig tilbud. Oppdraget vil ellers bli utført innenfor rammene av de nevnte betingelsene og ansvarsforholdene.

Det er viktig å ta hensyn til at boligsalgsrapporten er en omfattende rapport som gir en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand. Rapporten vil avdekke eventuelle feil, skader eller reparasjoner som må utføres, og vil gi både kjøper og selger en bedre forståelse av boligens tilstand. Derfor er det viktig å velge en pålitelig takstmann som vil utføre oppdraget på en profesjonell måte.

Les også hva en tilstandsrapport koster her.

Konklusjon - Boligsalgsrapport, du vil trenge det.

Når du skal kjøpe eller selge en bolig, er det flere dokumenter som må være på plass for å sikre en trygg og god handel. En av de viktigste dokumentene er boligsalgsrapporten. Som vi har diskutert i denne artikkelen, gir boligsalgsrapporten en grundig gjennomgang av boligens tekniske tilstand og gir deg som kjøper eller selger en god oversikt over eventuelle feil og mangler.

Selv om det ikke er pålagt å ha en boligsalgsrapport når du skal selge boligen din, vil det likevel være til stor fordel for deg å ha en oppdatert rapport på plass. En boligsalgsrapport kan redusere risikoen for konflikter mellom kjøper og selger og øke boligprisen.

Når du skal velge en takstmann til å utføre boligsalgsrapporten, er det viktig å velge en med lang erfaring og gode skussmål. Pris er også en faktor, men ikke den eneste. Les rapporten nøye og sørg for at du forstår konklusjonen som gjerne står helt i begynnelsen av rapporten.

Vi vil oppsummere med å si at en boligsalgsrapport definitivt er nødvendig når du skal selge eller kjøpe en bolig. Det vil gi deg trygghet og oversikt over boligens tekniske tilstand, og det kan spare deg for masse tid og penger når kjøper og selger møtes.

Nei, boligsalgsrapport er ikke et absolutt krav ved salg av bolig i Norge, men det blir stadig mer vanlig å bruke det. En boligsalgsrapport er en type tilstandsrapport som gir omfattende og detaljert informasjon om boligens tekniske tilstand før den legges ut for salg (kilde: Forbrukertorget.no). Hvis du velger å bruke en boligsalgsrapport, må den være fersk, og det anbefales ikke å bruke en rapport som er mer enn seks måneder gammel (kilde: Meglerportalen.no).

Boligsalgsrapport kan tilbys av ulike takstmannsfirmaer i Norge. Noen eksempler på firmaer som tilbyr boligsalgsrapport inkluderer NITO Takst (tidligere NTF), Norges TakseringsForbund (NTF), Verdi Takst og EiendomsMegler 1 (kilde: Takstmann.no). Det er viktig å velge en kvalifisert takstmann med godkjent utdanning og erfaring for å sikre at rapporten er pålitelig og nøyaktig.

Kostnaden for en boligsalgsrapport kan variere basert på flere faktorer, inkludert boligens størrelse og omfanget av rapporten. Ifølge DNB Eiendom, kan prisen variere fra omtrent 7 000 til 25 000 NOK. Prisene kan også avhenge av valgt takstmannsfirma og geografisk plassering av boligen.

Marthe Frigaard
Marthe Frigaard

Marthe er en dyktig skribent som har jobbet med faget eiendomsmegling i over 6 år. Hun bygger sin dype kunnskap innen eiendomsmegling basert på praktisk erfaring fra yrket.

Nye omtaler på Meglerbasen

Les anmeldelser av eiendomsmeglere

Solgte leilighet før den ble lagt ut på åpent marked

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Solgte leilighet før den ble lagt ut på åpent marked

Lars Bergerengen

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lars Bergerengen

Særdeles dyktig og tillitsvekkende megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Særdeles dyktig og tillitsvekkende megler

me er nøgde med utfallet og jobben som er gjort

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

me er nøgde med utfallet og jobben som er gjort

Uten tvil Stavangers beste megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Uten tvil Stavangers beste megler

Meget godt jobbet!

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Meget godt jobbet!

Veldig fornøyd kunde

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Veldig fornøyd kunde

Han er en veldig hyggelig og smidig fyr, positiv og problemløsende innstilling

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Han er en veldig hyggelig og smidig fyr, positiv og problemløsende innstilling

Høy kompetanse i sin profesjon

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Høy kompetanse i sin profesjon

ryddig og profesjonell i sitt yrke

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

ryddig og profesjonell i sitt yrke

Kjapp, profesjonell og ryddig megler.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Kjapp, profesjonell og ryddig megler.

Utrolig fornøyd med Granit som megler

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Utrolig fornøyd med Granit som megler

Oppnådde et sluttresultat vi er godt fornøyd med

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Oppnådde et sluttresultat vi er godt fornøyd med

Han er tydelig og klar

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Han er tydelig og klar

Veldig fornøyd med valg av megler

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Veldig fornøyd med valg av megler

André var virkelig super å samarbeide med!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

André var virkelig super å samarbeide med!

Bra oppfølging gjennom hele salgsprosessen, hyggelig, profesjonell og veldig dyktig i faget sitt

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Bra oppfølging gjennom hele salgsprosessen, hyggelig, profesjonell og veldig dyktig i faget sitt

Tilgjengelig, fleksibel, og engasjert

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Tilgjengelig, fleksibel, og engasjert

Veldig dyktig og erfaren megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig dyktig og erfaren megler

Det jeg likte best var at han alltid var tett på og engasjert for å få gjennomført salget.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Det jeg likte best var at han alltid var tett på og engasjert for å få gjennomført salget.

Super hyggelig, trivelig og hjelpsom megler.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Super hyggelig, trivelig og hjelpsom megler.

Meget god oppfølging og veiledning

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

Meget god oppfølging og veiledning

Alt i alt veldig godt fornøyd med salg og megler!

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Alt i alt veldig godt fornøyd med salg og megler!

Anbefales

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Anbefales

Han er profesjonell og dedikert.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Han er profesjonell og dedikert.

Bolig solgt

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt

bra oppfølging

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

bra oppfølging

Heimdal Eiendomsmegling ved André Sandnes og Eirik Langsæter har gjort en bra jobb for mitt objekt og kan på sterkeste anbefale begge to.

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Heimdal Eiendomsmegling ved André Sandnes og Eirik Langsæter har gjort en bra jobb for mitt objekt og kan på sterkeste anbefale begge to.

Yasin er en utmerket selger

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Yasin er en utmerket selger

Ole var svært effektiv og profesjonell

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Ole var svært effektiv og profesjonell

Flink til å tilrettelegge - Svært dyktig megler

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Flink til å tilrettelegge - Svært dyktig megler

Han var lett tilgjengelig og svarte på alle mine spm

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Han var lett tilgjengelig og svarte på alle mine spm

God lokalkunnskap og engasjert

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

God lokalkunnskap og engasjert

Hyggelig megler som har god tro på seg selv

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Hyggelig megler som har god tro på seg selv

Fagleg dyktig og flink å informere.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Fagleg dyktig og flink å informere.

Leverte som avtalt.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Leverte som avtalt.

tillitvekkende megler

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

tillitvekkende megler

Kjempe fornøyd

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Kjempe fornøyd

Fantastisk oppfølging og ryddig salgsprosess

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Fantastisk oppfølging og ryddig salgsprosess

Mye fornøyd med salget. Bra kommunikasion, bra pris, mye professionell.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Mye fornøyd med salget. Bra kommunikasion, bra pris, mye professionell.

Ryddig under heile prosessen

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Ryddig under heile prosessen

Fantastisk eiendomsmeglingsfirma

Geir Einar Moen

Eiendomsmegler

5

Fantastisk eiendomsmeglingsfirma

Vi er svært fornøyd med den tjenesten Ole har gitt oss.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Vi er svært fornøyd med den tjenesten Ole har gitt oss.

Michael og teamet har vært til god støtte gjennom salgsprosessen

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael og teamet har vært til god støtte gjennom salgsprosessen

Bra oppfølging fra A til Å

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Bra oppfølging fra A til Å

Veldig fornøyd!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd!

grundig jobb i salget av vår leilighet

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

grundig jobb i salget av vår leilighet

Jeg har jobbet med Ole på begge sider av bordet og kan si at han er en veldig god lytter, som forstår godt hva både selger og kjøper er ute etter

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Jeg har jobbet med Ole på begge sider av bordet og kan si at han er en veldig god lytter, som forstår godt hva både selger og kjøper er ute etter

Lett tilgjengelig og enkel å kommunisere med

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lett tilgjengelig og enkel å kommunisere med

Utrolig dyktig, nøye og effektiv selger!

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Utrolig dyktig, nøye og effektiv selger!

godt inntrykk

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

godt inntrykk

God megler

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

God megler

Veldig hyggelig og profesjonell megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Veldig hyggelig og profesjonell megler

Profesjonelt og seriøst

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Profesjonelt og seriøst

Synes megler har vært veldig imøtekommende og gitt gode tilbakemeldinger. Stor fordel med lokalkunnskap.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Synes megler har vært veldig imøtekommende og gitt gode tilbakemeldinger. Stor fordel med lokalkunnskap.

Trivelig, hjelpsom og dyktig megler

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Trivelig, hjelpsom og dyktig megler

Veldig hyggelig førstekontakt

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Veldig hyggelig førstekontakt

Veldig ryddig salgsprosess

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Veldig ryddig salgsprosess

Imøtekommende og serviceinnstilt

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Imøtekommende og serviceinnstilt

Granit er tilgjengelig, profesjonell og allid hyggelig

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Granit er tilgjengelig, profesjonell og allid hyggelig

Fornøyd med møte rundt forventninger til salgsprosessen, prissetting og videre rutiner.

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Fornøyd med møte rundt forventninger til salgsprosessen, prissetting og videre rutiner.

trygghet igjennom hele prosessen

Halid Talic

Eiendomsmegler / Daglig leder / Partner

5

trygghet igjennom hele prosessen

Troverdig megler

Anders Karlstrøm

Eiendomsmegler

5

Troverdig megler

Svært rask og proaktiv

Torbjørn Lie

Eiendomsmegler MNEF / Salgsleder / Partner

5

Svært rask og proaktiv

Profesjonell og strukturert

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Profesjonell og strukturert

Han er forståelig og jordnær

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Han er forståelig og jordnær

En bra mann som lever for jobben sin.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

En bra mann som lever for jobben sin.

Andre gong eg bruker Myhre

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Andre gong eg bruker Myhre

Vanvittig bra megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Vanvittig bra megler

Veldig godt fornøyd med jobben

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig godt fornøyd med jobben

Jeg er kjempefornøyd med valget av Lillian som megler ved salget

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg er kjempefornøyd med valget av Lillian som megler ved salget

Engasjert og kunnskapsrik

Anders Karlstrøm

Eiendomsmegler

5

Engasjert og kunnskapsrik

Kjenner markedet i Trondheim godt

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Kjenner markedet i Trondheim godt

Veldig fornøyd med hele prosessen fra første møte til salg av leiligheten, der alt har vært veldig ryddig og oversiktelig.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd med hele prosessen fra første møte til salg av leiligheten, der alt har vært veldig ryddig og oversiktelig.

Markus Tangvik er lett å kommunisere med

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Markus Tangvik er lett å kommunisere med

opplevde Michael og EIE Stavanger som meget profesjonelle

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

opplevde Michael og EIE Stavanger som meget profesjonelle

Trygg og god melger gjennom hele salgsprosessen.

Torbjørn Lie

Eiendomsmegler MNEF / Salgsleder / Partner

5

Trygg og god melger gjennom hele salgsprosessen.

Vi har nå brukt Myre for 3. gang ved salg av eiendom

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Vi har nå brukt Myre for 3. gang ved salg av eiendom

god veiledning gjennom hele salgsprosessen

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

god veiledning gjennom hele salgsprosessen

Veldig fornøyd med Erik som megler!

Erik Bryn Johannessen

Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig

5

Veldig fornøyd med Erik som megler!

Veldig fornøyd

Erik Bryn Johannessen

Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig

5

Veldig fornøyd

Strålende fornøyd!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Strålende fornøyd!

God oppfølging og nøyaktig jobb

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

God oppfølging og nøyaktig jobb

Knut er en selger som ser kunden og de behovene som trengs. Han er alltid tilgjengelig og om det oppstår noe uforutsett er han på det med en gang.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Knut er en selger som ser kunden og de behovene som trengs. Han er alltid tilgjengelig og om det oppstår noe uforutsett er han på det med en gang.

Ryddig, engasjert og pålitelig

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Ryddig, engasjert og pålitelig

Svært dyktig, hyggelig og profesjonell eiendomsmegler.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Svært dyktig, hyggelig og profesjonell eiendomsmegler.

Anbefales til andre som trenger god hjelp

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Anbefales til andre som trenger god hjelp

I et tøft område med mange tilsvarende rekkehus for salg

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

I et tøft område med mange tilsvarende rekkehus for salg

Michael har hatt stor fokus på å gi oss en god kundeopplevelse

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael har hatt stor fokus på å gi oss en god kundeopplevelse

Og nå er det min tur å anbefale han videre på det sterkeste!

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Og nå er det min tur å anbefale han videre på det sterkeste!

Salg uten behov for markedsføring

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Salg uten behov for markedsføring

Anbefales

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal

5

Anbefales

Profesjonell og effektiv

Malene Sunde

Eiendomsmegler

5

Profesjonell og effektiv

Meget profesjonell gjennomføring

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Meget profesjonell gjennomføring

Samarbeidet med Daniel var meget bra hele veien!

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Samarbeidet med Daniel var meget bra hele veien!

Vi er meget fornøyd med mekler Michael Myhre

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Vi er meget fornøyd med mekler Michael Myhre

En megler med godt humør og service innstilte

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

En megler med godt humør og service innstilte

Serviceinnstilt og dyktig

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Serviceinnstilt og dyktig

Granit er veldig profesionell,hjelpsom,og med en veldig god serviceinnstilling

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Granit er veldig profesionell,hjelpsom,og med en veldig god serviceinnstilling

Ole tok seg god tid på vårt første møte.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Ole tok seg god tid på vårt første møte.