Ofte stilte spørsmål om vurderinger

Les mer om vurderinger

Både boligkjøper og boligselger kan skrive vurdering av megler. Dersom to eller flere personer har solgt eller kjøpt bolig sammen skriver og hver sin vurdering, vil kun én av disse publiseres.

Send din profil lenke til kunden din. Kunden kan da fylle ut et omtale skjema som ligger på din profil.

Utover salgstatistikk, gir vurderinger en omfattende fremstilling av din meglerkompetanse på profilen din. Dette gir tidligere kunder muligheten til å dele sine erfaringer med deg som deres megler. Sterke vurderinger utgjør overbevisende argumenter som skiller deg positivt ut og gjør deg til et attraktivt valg for potensielle kunder.

Vi gjennomgår alle vurderinger nøye før vi publiserer dem, så det kan ta litt tid før de vises på nettstedet.

Vurderingene legger seg i en rekkefølgen etter dato for når salget fant sted. Derfor er det ikke gitt at din nyeste vurdering vil legge seg øverst. I oppstartfasen til Meglerbasen.no har vi lagt inn tidligere omtaler fra Meglerbasen.no, i disse tilfellene vil dette være notert under omtalene og rekkefølgen vil være fra nyest til eldst.

Megleren som vurderes må ha vært megleren ved det aktuelle salget. Innsenderen av vurderingen må ha vært selgeren eller kjøperen av boligen. I tillegg må teksten i vurderingen ikke være i strid med våre retningslinjer for publisering av vurderinger. Les retningslinjer for vurderinger her.

Vi publiserer vurderinger som møter våre retningslinjer, inkludert både positive og negative tilbakemeldinger. Det er viktig å merke at Meglerbasen opererer som en nøytral og uavhengig tredjepart. Vi har kun mulighet til å fjerne vurderinger etter anmodning fra den som har sendt inn vurderingen. Som megler har du også muligheten til å skrive et tilsvar til vurderingen, og dette tilsvar vil være synlig under vurderingen. Dette gir deg anledning til å komme med din egen kommentar eller forklaring i forhold til vurderingen.

Hver vurdering på Meglerbasen gjennomgår en manuell kvalitetskontroll for å sikre at de oppfyller våre retningslinjer. Vi sikrer gyldigheten av vurderinger ved å hente boligdata fra en uavhengig tredjepart.

Dette bidrar til å bekrefte at vurderingens innsender er eller har vært eier av eiendommen som er omtalt i vurderingen, samt at megleren som vurderes, faktisk var involvert i den aktuelle eiendomstransaksjonen. Dette bidrar til å opprettholde integriteten og nøyaktigheten i vurderingene på plattformen vår.

Vurderinger på Meglerbasen utgjør en essensiell del av tjenesten vår, og troverdighet er av høyeste viktighet. Alle vurderinger blir manuelt gjennomgått og godkjent før de publiseres. Innsendere må oppgi fullt navn, e-post og telefonnummer som en del av prosessen.

Vi utfører nødvendige kontroller for å sikre at alle relevante koblinger er på plass, og at teksten i vurderingen overholder våre retningslinjer.

Innsendere har også muligheten til å velge å være anonyme, men det er viktig å merke seg at vi likevel foretar interne kontroller for å bekrefte fullt navn. Dette er for å opprettholde integriteten og påliteligheten til vurderingene som deles på plattformen vår.