Få tilbud fra megler
Kjøpe bolig på firma - Hvordan gjør du det, og er det fornuftig?

Kjøpe bolig på firma - Hvordan gjør du det, og er det fornuftig?

I denne guiden finner du

Å investere i eiendom kan være en attraktiv måte å sikre økonomisk stabilitet og vekst på. Men når det kommer til å kjøpe eiendom, er det flere måter å gå frem på. En av de vurderingene du må ta, er om du skal kjøpe bolig privat eller om du skal kjøpe bolig på firma.

Kjøpe bolig på firma: Kortversjonen

  • Hovedgrunner til å kjøpe bolig på firma inkluderer skattefordeler, så lenge du ikke tar ut utbytte eller lønn til deg selv, og lettere tilgang til finansiering.
  • Om du kjøper bolig på firma må du betale både selskapsskatt på overskudd, og skatt på utbytte eller lønn. 
  • For selskaper er det forretningsideen og lønnsomheten som påvirker låneevnen, ikke personlig økonomi. I tillegg er den personlige risikoen for deg lavere. 
  • Om det lønner seg å kjøpe bolig på firma for deg, avhenger av dine planer og hvor mange eiendommer du eier. Om du eier over fem boliger som skal leies ut eller over 500 kvadratmeter næringseiendom, er eierskap i firma det rette valget. 

Hvorfor velge å kjøpe bolig på firma?

Det er to hovedgrunner til at mange velger å opprette et aksjeselskap for å investere i bolig:

Skattefordeler

For privatpersoner som allerede eier flere utleieboliger, kan det være gunstig å opprette et aksjeselskap. Dette skyldes at en privatperson som eier flere utleieboliger vil bli skattet som næringsdrivende og derfor må opprette et selskap. Skatteetaten vurderer utleien som næringsvirksomhet basert på en helhetsvurdering av omfang og varighet. Normalt sett vil dette være tilfelle hvis du eier 5 eller flere boenheter.

Finansiering og lån

Privatpersoner er underlagt strenge krav til gjeldsgrad, belåningsgrad og betalingsevne når de søker lån for eiendomsinvesteringer. For selskaper er det i større grad forretningsideen og lønnsomheten som påvirker låneevnen. Et aksjeselskap kan derfor ha lettere tilgang til finansiering enn en privatperson. Videre er aksjeselskapet ansvarlig for gjelden, noe som reduserer den personlige risikoen for eieren, men det kan også føre til høyere renter på bedriftslån sammenlignet med lån til privatpersoner.

Lån til kjøp av bolig i eiendomsselskap

Når du vurderer å kjøpe bolig på firma, må du også vurdere hvordan du skal finansiere kjøpet. Det finnes en rekke banker og finansaktører som tilbyr finansiering til eiendomsselskaper.

Plattformer som Monio og Kameo gir selskaper muligheten til å søke finansiering for prosjektene sine, men du kan også investere i bolig uten å faktisk eie bolig der – om du er interessert i en litt annerledes investering som et alternativ til aksjer. Typer lån som tilbys inkluderer alt fra eiendomslån til byggelån, tomtelån, refinansiering og brolån. 

Som firma har du altså tilgang på et eget lånemarked som baserer seg på hvor god idéen og lønnsomheten til din investering, snarere enn ditt behov for bolig. 

Når du søker om finansiering, er det viktig å ha en klar plan for selskapets lånebehov, låneformål og gjennomføringsplan, slik at du får raskest mulig saksbehandling og skreddersydde lånevilkår for selskapets behov. Bankene eller investorene vil også vurdere selskapets regnskap for å vurdere betjeningsevne, soliditet og likviditet. 

Hvis selskapet har begrenset regnskapshistorikk, vil avtaler og budsjetter spille en avgjørende rolle i lånevurderingen. 

Normalt sett kreves pant i eiendommen som sikkerhet for lån til eiendomsselskaper, vanligvis med 1. prioritets pant. Det betyr ganske enkelt at lånet har førsterett på dekning av krav, hvis eiendommen må selges på grunn av konkurs eller mislighold av lånet. 

Skatt i eiendomsselskap

Om du kjøper bolig på firma er sjansen stor for at formålet er utleie. Da er det viktig å forstå at skattereglene er forskjellige fra de for privatpersoner. Et aksjeselskap må betale skatt på overskuddet i selskapet, med en skattesats på 22%. Dette betyr at leieinntektene og kostnadene selskapet har for å generere leieinntektene blir regnskapsført, og skatt blir betalt på overskuddet.

Du kan trekke fra utgifter til forsikring, kommunale avgifter og vedlikehold av eiendommen. 

Utbytte koster skjorta

Det som skiller seg fra privat eiendomsinvestering er at hvis selskapet går med overskudd på utleien, og du vil ta ut pengene privat, må du ta dem ut som utbytte eller lønn. Skattesatsen for utbytte er rundt 35% og varierer basert på hva Stortinget fastsetter. I praksis ender du da opp med å betale selskapsskatt på 22% pluss utbytteskatt på 35%, og altså over 50% skatt. 

Ta ut overskudd som lønn

Du kan også velge å ta ut overskudd som lønn til deg selv. Da vil skatteprosenten avhenge av den totale lønnen din. Her må du også ta med i beregningen at du må ut med arbeidsgiveravgift for å være ansatt i eget firma. 

Skattefradrag for renter får du heldigvis både hvis du eier gjennom firma, eller privat. 

Selge bolig på firmaet

Om du har planer om å selge bolig på firmaet, beskattes du med 22% av gevinsten om du ikke har bodd der de siste 12 månedene. Mange som driver eiendomsinvesteringer av en viss størrelse, oppretter et holdingselskap med flere eiendomsselskaper under seg. Dette kan bidra at kapitalen får vokse i fred, uten å utløse skatt underveis. 

Når et aksjeselskap eier en eiendom, kan aksjene i selskapet selges i stedet for å selge selve eiendommen. Dersom aksjene eies av et holdingselskap, kan man være unntatt fra gevinstbeskatning ved bruk av fritaksmetoden. Ved salg av aksjer i stedet for selve eiendommen, unngår man også dokumentavgift.

Kjøpe bolig på firma – er det riktig for meg?

Svaret på dét spørsmålet avhenger i stor grad av dine planer for eiendommen, og hvor mange eiendommer du vil eie. 

For de fleste av oss som bare ønsker å tjene litt ekstra ved å leie ut en bolig, er det kanskje ikke nødvendig å eie den gjennom et selskap. Faktisk kan det ende opp med å koste deg mer i skatt og administrasjonsutgifter enn det er verdt. 

Å ha et selskap innebærer å betale selskapsskatt, levere årsregnskap, skattemelding, og aksjonærregisteroppgave. Dette kan bli en skikkelig hodepine om målet bare er enkel utleie for å spe på inntekten. 

I tillegg må du ha 30 000 kroner i startkapital for å etablere selskapet ditt. Så, vanligvis er det først når du har flere eiendommer, og planlegger å drive dette som en næring med tanke på å investere i flere prosjekter, at det begynner å bli aktuelt å kjøpe bolig på firma. 

Men det er også gode grunner til å kjøpe bolig på firma, hvis du: 

  • Skal eie fem eller flere boenheter som leies ut, eller om du allerede gjør det. 
  • Eier mer enn 500 kvadratmeter næringseiendom. Dette går under næring av Skatteetaten, og da vil det trolig lønne seg å ha eierskapet på et firma. 
  • Du har problemer med å få lån privat, eller ikke ønsker å stå personlig til ansvar for mer gjeld privat. Det er også strenge grenser for dette, som vi var inne på tidligere, så i mange tilfeller vil behovet for mer gjeld gjøre det lønnsomt å kjøpe bolig på et firma. Da er det ikke din personlige inntekt som avgjør om du får lånet, men heller potensialet for lønnsomhet. 
  • Du ønsker å redusere risikoen for deg personlig. Om det oppstår en situasjon der du ikke kan selge eller leie ut eiendommen til en sum som dekker lånet ditt, står du bare til personlig ansvar for den opprinnelige investeringen din, som jo går tapt hvis du avvikler selskapet. 
  • Du planlegger å investere i flere selskaper og vil utvide virksomheten, fremfor å bruke inntektene på et personlig plan. Da trenger du som nevnt et holdingselskap som eier et underselskap, slik at du kan strukturere investeringene riktig. Det betyr også at du trygger investeringene dine mot eventuelle prosjekter som ikke går så bra, fordi du holder dem adskilt i ulike selskaper. 

Her er det altså ikke et enkelt svar på spørsmålet om det er lurt å kjøpe bolig på firma, og det hele avhenger i stor grad av dine planer for boligen og fremtidige investeringer. 

Marthe Frigaard
Marthe Frigaard

Marthe er en dyktig skribent som har jobbet med faget eiendomsmegling i over 6 år. Hun bygger sin dype kunnskap innen eiendomsmegling basert på praktisk erfaring fra yrket.

Nye omtaler på Meglerbasen

Les anmeldelser av eiendomsmeglere

Vi fikk veldig bra pris og har kontakt og hele salg perioden

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Vi fikk veldig bra pris og har kontakt og hele salg perioden

Ryddig og veldig dyktig megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Ryddig og veldig dyktig megler

Har brukt Michael Myhre tidligere og med god erfaring

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Har brukt Michael Myhre tidligere og med god erfaring

Vi kan anbefale André på det varmeste!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Vi kan anbefale André på det varmeste!

Dyktig megler som sitter på mye kunnskap og erfaring

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Dyktig megler som sitter på mye kunnskap og erfaring

Vi samarbeidet godt og jeg er svært fornøyd med salget.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Vi samarbeidet godt og jeg er svært fornøyd med salget.

Vi har nå brukt Myre for 3. gang ved salg av eiendom

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Vi har nå brukt Myre for 3. gang ved salg av eiendom

Alltid tilgjengelig på telefon og svarer raskt på mail

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Alltid tilgjengelig på telefon og svarer raskt på mail

Meget initiativrik og resultatorientert megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Meget initiativrik og resultatorientert megler

Er kjempefornøyd og imponert over salgsprosessen fra start til slutt

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Er kjempefornøyd og imponert over salgsprosessen fra start til slutt

Svært fornøyd med Markus som min megler

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Svært fornøyd med Markus som min megler

2. gang vi bruker Daniel Lanto

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

2. gang vi bruker Daniel Lanto

Bolig solgt

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt

Hadde et flott samarbeid med Andre.

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Hadde et flott samarbeid med Andre.

Megler som gir deg "mer for pengene" enn de aller fleste meglere der ute

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Megler som gir deg "mer for pengene" enn de aller fleste meglere der ute

Michael er en ærlig og svært omgjengelig type

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael er en ærlig og svært omgjengelig type

Jeg fikk hjelp av Ole til å selge en leilighet i et noe tregt boligmarked.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Jeg fikk hjelp av Ole til å selge en leilighet i et noe tregt boligmarked.

Hyggelig salg.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Hyggelig salg.

faglig dyktig og svært imøtekommende megler

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

faglig dyktig og svært imøtekommende megler

Daniel gjorde et meget bra inntrykk både i forkant og under kjøpet.

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Daniel gjorde et meget bra inntrykk både i forkant og under kjøpet.

André var virkelig super å samarbeide med!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

André var virkelig super å samarbeide med!

Han holdt meg oppdatert gjennom hele prosessen og salget endte som prisrekord i bygget for leiligheter av lik størrelse.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Han holdt meg oppdatert gjennom hele prosessen og salget endte som prisrekord i bygget for leiligheter av lik størrelse.

Anbefales på det beste.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Anbefales på det beste.

Markus gjorde en svært god jobb!

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Markus gjorde en svært god jobb!

yes

Nilsen Klart

Eiendomsmegler MNEF

5

yes

prisrekord pr m2 for området

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

prisrekord pr m2 for området

fikk solgt huset til en pris vi var veldig godt fornøyd med

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

fikk solgt huset til en pris vi var veldig godt fornøyd med

fremstår umiddelbart som kunnskapsrik

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

fremstår umiddelbart som kunnskapsrik

God oppfølging og trygg hele veien

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

God oppfølging og trygg hele veien

Imøtekommende, blid og hyggelig

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Imøtekommende, blid og hyggelig

han får mine varmeste anbefalinger

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

han får mine varmeste anbefalinger

lett å kommunisere med

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal

5

lett å kommunisere med

Veldig behjelpelig megler kontor.

Geir Einar Moen

Eiendomsmegler

5

Veldig behjelpelig megler kontor.

Utrolig dyktig

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal

5

Utrolig dyktig

100% profesjonell ovenfor meg som selger, og det samme for kjøper

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

100% profesjonell ovenfor meg som selger, og det samme for kjøper

Lillian skapte tillit fra dag en og har hele tiden vært utrolig profesjonell

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lillian skapte tillit fra dag en og har hele tiden vært utrolig profesjonell

Veldig fornøyd med megleren

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig fornøyd med megleren

Veldig godt fornøyd med jobben

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig godt fornøyd med jobben

Tilgjengelig og veldig kunnskapsrik

Christoffer Frøyland

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF

5

Tilgjengelig og veldig kunnskapsrik

Meget god lokalkunnskap

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Meget god lokalkunnskap

Knut Øyvind har vært heilt supert gjennom heile prosessen! Var tydelig og klar på hva han trodde vi skulle klara å selge for og overgikk også det!

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Knut Øyvind har vært heilt supert gjennom heile prosessen! Var tydelig og klar på hva han trodde vi skulle klara å selge for og overgikk også det!

Michael ga oss ett realistisk anslag på boligen

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael ga oss ett realistisk anslag på boligen

Megleren var tilgjengelig, engasjert og ga god informasjon under hele prosessen. Vi er meget godt fornøyd.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Megleren var tilgjengelig, engasjert og ga god informasjon under hele prosessen. Vi er meget godt fornøyd.

Han er forståelig og jordnær

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Han er forståelig og jordnær

Meget fornøyd med Michael

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Meget fornøyd med Michael

Han var tydelig , og kommuniserte godt.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Han var tydelig , og kommuniserte godt.

Rask, tydelig og lett forståelig informasjon

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Rask, tydelig og lett forståelig informasjon

Meget god oppfølging og veiledning

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

Meget god oppfølging og veiledning

Leverte som avtalt.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Leverte som avtalt.

lett å kommunisere med

Erik Bryn Johannessen

Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig

5

lett å kommunisere med

En megler som engasjerer seg

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

En megler som engasjerer seg

Veldig god oppfølgning gjennom prosessen. Ivrig, imøtekommende og hyggelig !

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Veldig god oppfølgning gjennom prosessen. Ivrig, imøtekommende og hyggelig !

Vi er kjempe fornøyd og kan varmt anbefale Daniel!

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Vi er kjempe fornøyd og kan varmt anbefale Daniel!

Hyggelig og svært dyktig megler.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Hyggelig og svært dyktig megler.

Fornøyd med møte rundt forventninger til salgsprosessen, prissetting og videre rutiner.

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Fornøyd med møte rundt forventninger til salgsprosessen, prissetting og videre rutiner.

Alt i alt veldig godt fornøyd med salg og megler!

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Alt i alt veldig godt fornøyd med salg og megler!

Veldig bra oppfølging

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig bra oppfølging

valgte megler på bakgrunn av en anbefaling

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

valgte megler på bakgrunn av en anbefaling

Engasjert og tillitsvekkende

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

Engasjert og tillitsvekkende

Effektiv og dyktig megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Effektiv og dyktig megler

Kjempefornøyd med Yasin som megler

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Kjempefornøyd med Yasin som megler

Michael og teamet har vært til god støtte gjennom salgsprosessen

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael og teamet har vært til god støtte gjennom salgsprosessen

Solid megler og tilgjengelig megler

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Solid megler og tilgjengelig megler

alltid tilgjengelig og positiv

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

alltid tilgjengelig og positiv

Profesjonell eiendomsmegler

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Profesjonell eiendomsmegler

Veldig flink megler!

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Veldig flink megler!

Tett og god oppfølging hele veien

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Tett og god oppfølging hele veien

Upåklagelig service og en megler vi klart vil anbefale videre

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Upåklagelig service og en megler vi klart vil anbefale videre

Anbefales

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Anbefales

Saklig og direkte stil

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Saklig og direkte stil

Rask og effektiv prosess frem til salg

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Rask og effektiv prosess frem til salg

Granit er veldig profesionell,hjelpsom,og med en veldig god serviceinnstilling

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Granit er veldig profesionell,hjelpsom,og med en veldig god serviceinnstilling

Jeg kommer til å forsette å bruke han

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg kommer til å forsette å bruke han

om person var han hyggelig, imøtekommende og tok seg tid til å svare på spørsmål jeg hadde, både før og etter salg

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

om person var han hyggelig, imøtekommende og tok seg tid til å svare på spørsmål jeg hadde, både før og etter salg

God oppfølging under hele prosessen

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

God oppfølging under hele prosessen

profesjonell, rolig og jordnær

Anders Karlstrøm

Eiendomsmegler

5

profesjonell, rolig og jordnær

Bra!

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Bra!

Veldig fornøyd

Stian Remme

Eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd

Stort nettverk og dyktig i budrunder

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Stort nettverk og dyktig i budrunder

Anbefales av oss!!

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Anbefales av oss!!

Kunnskapsrik megler som er trygg i sitt fagfelt

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Kunnskapsrik megler som er trygg i sitt fagfelt

anbefaler på det varmeste

Stian Remme

Eiendomsmegler

5

anbefaler på det varmeste

behagelig å samarbeide med

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal

5

behagelig å samarbeide med

Fantastic service! 100% recommend

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Fantastic service! 100% recommend

Solid megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Solid megler

Dyktig megler og god oppfølging

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Dyktig megler og god oppfølging

Salg av fritidseiendom

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Salg av fritidseiendom

Boligsalg

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Boligsalg

Michael er en optimistisk og dyktig selger

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael er en optimistisk og dyktig selger

Fikk fort et godt inntrykk av Yasin

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Fikk fort et godt inntrykk av Yasin

Prosessen var effektiv og ryddig

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Prosessen var effektiv og ryddig

Det er ingen tvil om at Michael og Eie er dyktige i sitt fag

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Det er ingen tvil om at Michael og Eie er dyktige i sitt fag

Tilgjengelig og rask respons.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Tilgjengelig og rask respons.

En bra mann som lever for jobben sin.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

En bra mann som lever for jobben sin.

godt inntrykk

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

godt inntrykk

Veldig fornøyde med salget av vårt hus

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig fornøyde med salget av vårt hus

Supert meglerkontor

Geir Einar Moen

Eiendomsmegler

5

Supert meglerkontor

Jeg er super fornøyd

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg er super fornøyd

God og tydelig kommunikasjon

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

God og tydelig kommunikasjon

Profesjonell og strukturert

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Profesjonell og strukturert