Reglene for å selge bolig før ett år

Reglene for å selge bolig før ett år

Reglene for å selge bolig før ett år
Marthe Frigaard

Senior skribent & innholdsforfatter

I denne guiden finner du

Dersom du ønsker å selge boligen din før det har gått ett år, er det viktig å være klar over at du vil bli skattepliktig. Skattesatsen ligger på 22% av gevinsten, og det kan fort bli en stor sum dersom du har hatt en betydelig økning i boligverdien. For å unngå skatt, må du ha eid og bodd i boligen selv i minst ett av de to siste årene før salget. Dette betyr at du må ha bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før salget.

Reglene du må følge når du skal selge før det har gått 1 år

Det er viktig å kunne dokumentere botiden ved hjelp av for eksempel strømregninger, brev fra lege eller skole, og lignende. Dette kan være en omfattende prosess, men det er nødvendig for å unngå skatt. Hvis du ikke kan dokumentere botiden, vil du bli skattepliktig.

Det finnes noen unntak fra skattereglene. Hvis du for eksempel blir dimmet til militæret, har hatt alvorlig sykdom med opphold på sykehus eller har studert i utlandet, kan du være unntatt fra skatt. Det er viktig å dokumentere disse situasjonene på en god måte for å unngå skatt.

Det er viktig å være klar over at det å selge boligen før det har gått ett år kan være en risikabel affære. Det kan være vanskelig å dokumentere botiden, og det kan også være vanskelig å få en god pris for boligen. Hvis du likevel ønsker å selge boligen før det har gått ett år, er det viktig å være nøye med dokumentasjonen og å få hjelp av en profesjonell eiendomsmegler.

Skatteregler for videresalg av boligkontrakter

Skatteetaten har klare regler for skattlegging av videresalg av boligkontrakter. Hovedregelen er at du må skatte for gevinster ved salg av bolig, akkurat som ved gevinster for utbytte og aksjer.

Dersom du selger boligen innen ett år etter kjøpet, må du betale skatt av eventuell gevinst. Hvor mye du må betale i skatt, avhenger av om du har eid boligen i minst ett år og bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før boligen blir solgt.

Dersom du ikke får godkjent såkalt eiertid og botid, må du skatte av fortjenesten.

Det er også viktig å huske på at du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten kan være så høy som 20 prosent av den skattemessige fordelen. I grove tilfeller kan det bli gitt skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Skjerpet tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den samlede tilleggsskatten blir 40 prosent i grove tilfeller. I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 prosent.

Det er imidlertid mulig å egenrette tre år tilbake i tid. Dersom du har solgt en såkalt kontraktsposisjon de siste årene, har du fortsatt en mulighet til å handle rett før du blir kontaktet av Skatteetaten. Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før Skatteetaten åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt.

Eiertid og botid, hva er forskjellen?

Når man skal selge en bolig før ett år har gått, er det viktig å ha kunnskap om både eiertid og botid. Selv om disse to begrepene kan høres like ut, så er det faktisk stor forskjell på dem.

Eiertid refererer til den tiden du har eid boligen før salget finner sted. For å få skattefritak på fortjenesten må du ha eid boligen i minst ett år på det tidspunktet salget skjer. Eiertiden starter i de fleste tilfeller å løpe når man overtar boligen.

Botid derimot, handler om hvor lenge du har bodd i boligen. Kravet om botid er oppfylt dersom man har bodd i boligen i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted. Botiden regnes fra den dagen man flytter inn i boligen og frem til salgstidspunktet, eller til den dagen man flytter ut dersom man flytter ut før salgstidspunktet.

Det er viktig å merke seg at kravet om eiertid og botid er to separate krav som må oppfylles for å få skattefritak på fortjenesten ved salg av bolig før ett år har gått.

Hvis du har både kjøpt og solgt en bolig av utbygger før nybygget er ferdigstilt, så regnes det som salg av kontraktsposisjoner. Ettersom du ikke har hatt sjans til å bo i boligen i 12 måneder, så må du opplyse om salget i skattemeldingen og betale skatt av salget.

Velg en eiendomsmegler som kan hjelpe deg

Når du skal selge boligen din, kan det være lurt å velge en erfaren eiendomsmegler som kan hjelpe deg gjennom hele prosessen. Det er viktig å finne en megler som har god kunnskap om markedet og som kan gi deg god rådgivning. Her er noen punkter du bør vurdere når du velger en eiendomsmegler:

  • Erfaring: Sørg for å velge en megler som har lang erfaring med å selge boliger i ditt område. En erfaren megler vil ha god kunnskap om markedet og vil kunne gi deg god rådgivning om prising og markedsføring.
  • Omdømme: Sjekk meglerens omdømme ved å lese anmeldelser fra tidligere kunder. Du kan også sjekke meglerens nettside for å se om de har vunnet noen priser eller utmerkelser.
  • Pris: Sørg for å velge en megler som tar en rimelig provisjon. Provinsjonen kan variere fra megler til megler, så det kan være lurt å sammenligne flere tilbud før du velger en megler.
  • Markedsføring: Sørg for at megleren du velger har en god markedsføringsplan for boligen din. Dette kan inkludere annonsering på nett, i aviser og i eiendomsmagasiner, samt visninger og åpen dag.
  • Tilgjengelighet: Velg en megler som er tilgjengelig når du trenger dem. Du vil kanskje ha spørsmål eller bekymringer underveis i salgsprosessen, så det er viktig å velge en megler som er tilgjengelig på telefon eller e-post.

Husk at du kan trekke fra utgifter til megler, takst og annonsering i forbindelse med salget. Du kan også trekke fra utgifter ut over normalt vedlikehold. Dette kan bidra til å senke gevinsten og dermed redusere skattesmellen. Hvis du har spørsmål om skatt ved salg av bolig, kan du kontakte en skatteadvokat eller sjekke ut DNB Eiendoms nettside for mer informasjon.

Noen tilfeller kan du selge skattefritt utenom botid

Det er noen tilfeller der du kan selge boligen din skattefritt selv om du ikke har oppfylt botidskravet på ett år. Dette gjelder når du har opplevd en brukshindring, som for eksempel å måtte flytte på grunn av utdanning, arbeid eller sykdom.

Det er viktig å merke seg at forutsetningen for å opptjene botid ved brukshindring er at du ikke kjente eller burde ha kjent til hindringen da du kjøpte boligen. Hvis du visste eller burde ha visst om hindringen på forhånd, vil du ikke kunne selge skattefritt utenom botid.

Det er også viktig å merke seg at selv om du kan selge boligen skattefritt i disse tilfellene, vil du fortsatt måtte betale skatt på eventuell gevinst. Dette gjelder uavhengig av om du har oppfylt botidskravet eller ikke.

I slike tilfeller anbefales det å kontakte en profesjonell eiendomsmegler eller skatteekspert for å få råd og veiledning om hvordan du kan selge boligen din på en økonomisk måte.

Selv om det kan være fristende å selge boligen din så snart som mulig, er det viktig å huske på at det kan være bedre å vente og oppfylle botidskravet før du selger. Dette vil gi deg muligheten til å selge boligen din skattefritt og dermed beholde 22% av profitten selv.

Konklusjon: Selge før 1 år, eller vente?

Når det kommer til å selge boligen før eller etter ett år, er det mange faktorer å ta hensyn til. Selv om det kan være fristende å selge boligen raskt for å tjene penger, kan det være lurt å vente i ett år før man selger.

Det er flere fordeler med å vente i ett år før man selger boligen. For det første kan man bo i boligen og gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere ved å pusse opp eller gjøre andre forbedringer. Dette kan øke verdien på boligen og dermed øke gevinsten ved salg. For det andre kan man unngå å betale skatt på gevinsten ved salg dersom man har bodd i boligen som primærbolig i ett år eller mer.

På den annen side kan det være situasjoner der det er nødvendig å selge boligen før ett år har gått. Kanskje man har fått jobb et annet sted, eller man har funnet en annen bolig man ønsker å kjøpe. I slike tilfeller kan det være lurt å vurdere nøye om man vil tjene mer på å vente i ett år eller selge boligen nå.

Alt i alt er det mange faktorer å ta hensyn til når man vurderer å selge boligen før eller etter ett år. Det kan være lurt å snakke med en eiendomsmegler eller en annen ekspert for å få råd om hva som vil være det beste valget for deg og din situasjon.

Kilder: Forbrukertorget.no

Hvis du selger boligen din før det har gått ett år, vil gevinsten du oppnår ved salget være skattepliktig. Skattesatsen for gevinst ved salg av bolig er 22 % av gevinsten du oppnår, med mindre du kan dokumentere at boligen har vært din primærbolig i minst ett av de to siste årene før salget. I dette tilfellet vil gevinsten være skattefri (kilde: Altinn). Det er viktig å merke seg at det kan være andre kostnader forbundet med salg av bolig, som for eksempel meglerhonorar, dokumentavgift og eventuelle reparasjonskostnader, som kan påvirke den endelige gevinsten og skattesatsen.

Vurderer du å selge boligen?

Velge den rette eiendomsmegleren er avgjørende for å sikre et vellykket salg. Meglerbasen forenkler prosessen og hjelper deg med å finne en dyktig eiendomsmegler i ditt område.

Uforpliktende

Gratis

Raskt og enkelt

Klar for å sammenligne meglere?

Det tar 2 minutter. 100% gratis og helt uforpliktende.

Nye omtaler på Meglerbasen

Les anmeldelser av eiendomsmeglere

Han viser å ha utmerket innsikt i alle relevante detaljer rundt salgsprosessen, og evner å formidle disse til meg som kunde på en enkel måte. Med Knut har jeg hatt to smidige boligsalg.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Han viser å ha utmerket innsikt i alle relevante detaljer rundt salgsprosessen, og evner å formidle disse til meg som kunde på en enkel måte. Med Knut har jeg hatt to smidige boligsalg.

André har bistått oss i både salg og kjøp av bolig.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

André har bistått oss i både salg og kjøp av bolig.

Knut er en selger som ser kunden og de behovene som trengs. Han er alltid tilgjengelig og om det oppstår noe uforutsett er han på det med en gang.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Knut er en selger som ser kunden og de behovene som trengs. Han er alltid tilgjengelig og om det oppstår noe uforutsett er han på det med en gang.

Kanon oppfølging av mulige kjøpere. Aktiv ift visninger og på tilbudssiden!

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Kanon oppfølging av mulige kjøpere. Aktiv ift visninger og på tilbudssiden!

Anbefales!

Ludvig Bøgseth

eiendomsmeglerfullmektig

5

Anbefales!

Veldig fornøyd med samarbeid

Nini Tran

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Veldig fornøyd med samarbeid

Bolig solgt

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt

Gir alltid det lille ekstra - stor "stå-på-vilje"!

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Gir alltid det lille ekstra - stor "stå-på-vilje"!

Bolig solgt

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt

Bolig solgt for  i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for i 2022

Utmerket jobb

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Utmerket jobb

utrolig godt ivaretatt!

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner

5

utrolig godt ivaretatt!

Kjenner markedet i Trondheim godt

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Kjenner markedet i Trondheim godt

André har gjort en fantastisk jobb gjennom hele salgsprosessen.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

André har gjort en fantastisk jobb gjennom hele salgsprosessen.

Lillian vet hva hun driver med!

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lillian vet hva hun driver med!

Bolig solgt for Tommy Hårstad i 2023

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Tommy Hårstad i 2023

Jeg er svært fornøyd!

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Jeg er svært fornøyd!

Meget god oppfølging og resultat

Ludvig Bøgseth

eiendomsmeglerfullmektig

5

Meget god oppfølging og resultat

som selger var over forventet.

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner

5

som selger var over forventet.

André er en megler du kan stole på at gjør alt for et best mulig boligsalg.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

André er en megler du kan stole på at gjør alt for et best mulig boligsalg.

Flink og hyggelig megler

Karoline Dovland

Eiendomsmegler og Partner

5

Flink og hyggelig megler

Veldig hyggelig og flink megler!

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Veldig hyggelig og flink megler!

Bolig solgt for Maria Engelien i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Maria Engelien i 2022

Profesjonell og erfaren megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Profesjonell og erfaren megler

Jeg opplevde Andrè som engasjert, ærlig og oppdatert på markedet.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Jeg opplevde Andrè som engasjert, ærlig og oppdatert på markedet.

Utrolig fornøyd!

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Utrolig fornøyd!

Veldig fornøyd!

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig fornøyd!

Utrolig dyktig og alltid tilgjengelig!

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Utrolig dyktig og alltid tilgjengelig!

Veldig dyktig megler!

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Veldig dyktig megler!

Bolig solgt for Jonas Lian Hansen i 2023

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Jonas Lian Hansen i 2023

Gjør sitt ytterste for å få i gang en budrunde

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Gjør sitt ytterste for å få i gang en budrunde

Anmeldelse

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Anmeldelse

Kjempe fornøyd kunde

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Kjempe fornøyd kunde

Erfaren megler med stor kundekrets

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Erfaren megler med stor kundekrets

Dyktig, effektiv og imøtekommende

Karoline Dovland

Eiendomsmegler og Partner

5

Dyktig, effektiv og imøtekommende

Suveren megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Suveren megler

Bolig solgt

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt

Bolig solgt for Håkon Stokke i 2023

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Håkon Stokke i 2023

Is the best experience to buying the house

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Is the best experience to buying the house

Megler opptrådte svært profesjonelt og ivaretok alle parter på en god måte

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Megler opptrådte svært profesjonelt og ivaretok alle parter på en god måte

Strålende fornøyd!

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Strålende fornøyd!

Meget dyktig og positiv i hele prosessen

Nini Tran

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Meget dyktig og positiv i hele prosessen

Veldig hyggelig og flink. Solgte leiligheten min på første visning, som han da sa at han skulle klare.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Veldig hyggelig og flink. Solgte leiligheten min på første visning, som han da sa at han skulle klare.

tok hensyn til våre ønsker

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner

5

tok hensyn til våre ønsker

Hele prosessen føltes trygg, oversiktlig, og jeg kunne ikke valgt bedre megler

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner

5

Hele prosessen føltes trygg, oversiktlig, og jeg kunne ikke valgt bedre megler

Fantastisk megler som alltid er tilgjengelig når vi trenger.

Nini Tran

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Fantastisk megler som alltid er tilgjengelig når vi trenger.

Bolig solgt for Kent Arne Bjerke i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Kent Arne Bjerke i 2022

Jeg er kjempefornøyd med valget av Lillian som megler ved salget

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg er kjempefornøyd med valget av Lillian som megler ved salget

Grytten har til de grader svart til forventningene. Tilgjengelig. Rask. Nøyaktig. Punktlig. Høflig framferd kombinert med et representativt ytre.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Grytten har til de grader svart til forventningene. Tilgjengelig. Rask. Nøyaktig. Punktlig. Høflig framferd kombinert med et representativt ytre.

Bra oppfølging, bra kommunikasjon, og bra tilgjengelighet. Ikke noe å klage på, anbefales. 👍

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Bra oppfølging, bra kommunikasjon, og bra tilgjengelighet. Ikke noe å klage på, anbefales. 👍

Anbefales

Karoline Dovland

Eiendomsmegler og Partner

5

Anbefales

Veldig fornøyd!

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd!

Effektiv og dyktig

Elise Riise Johnsen

Eiendomsmegler / Partner

5

Effektiv og dyktig

godt inntrykk

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

godt inntrykk

Mads skapte tillit og seriøsitet ved første møte - en megler du kan stole på!

Mads Larsen

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Mads skapte tillit og seriøsitet ved første møte - en megler du kan stole på!

Anbefales på det sterkeste

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Anbefales på det sterkeste

Dyktig megler

Didrik Hagel Pedersen

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Dyktig megler

Veldig fornøyd med salgsprosessen

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig fornøyd med salgsprosessen

Bolig solgt for Øyvind Soelberg i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Øyvind Soelberg i 2022

Bolig solgt for Ida Fossli i 2023

Mikkel Johnsen

Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt for Ida Fossli i 2023

Bolig solgt for Trine Gjøstøl i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Trine Gjøstøl i 2022

Bolig solgt for Bjørn Martin Hestnes i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Bjørn Martin Hestnes i 2022

Bolig solgt for Line Moen Luterloh i 2022

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Line Moen Luterloh i 2022

Dedikert, kompetent megler

Geir Einar Moen

Eiendomsmegler

5

Dedikert, kompetent megler

Han har opptrådt profesjonelt og effektivt under prosessen.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Han har opptrådt profesjonelt og effektivt under prosessen.

Topp

Houssam Ben Zrelli

Salgsleder

5

Topp

Superfornøyd

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Superfornøyd

Anbefaler flotte Aida på det sterkeste!

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner

5

Anbefaler flotte Aida på det sterkeste!

Jeg har brukt Lillian tidligere ved salg av leilighet og var veldig fornøyd da, valget var derfor lett når jeg på nytt skulle selge min nye bolig.

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg har brukt Lillian tidligere ved salg av leilighet og var veldig fornøyd da, valget var derfor lett når jeg på nytt skulle selge min nye bolig.

Highly recommend Andre.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Highly recommend Andre.

Boligen solgt for Iren Blomstervik i 2023

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Boligen solgt for Iren Blomstervik i 2023

En vellykket salgsprosess.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

En vellykket salgsprosess.

Fornøyd kunde

Vetle Larsen

Eiendomsmegler | Partner

5

Fornøyd kunde

Flink og ryddig

Malene Sunde

Eiendomsmegler

5

Flink og ryddig

Ekspert på boligmarkedet i Trondheim

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Ekspert på boligmarkedet i Trondheim

En megler til å stole på

Mikkel Johnsen

Eiendomsmegler MNEF

5

En megler til å stole på

Gjorde en meget god jobb.

Mikkel Johnsen

Eiendomsmegler MNEF

5

Gjorde en meget god jobb.

Alltid tilgjengelig for råd og veiledning.

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Alltid tilgjengelig for råd og veiledning.

Meget bra oppfølging av megler

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Meget bra oppfølging av megler

Kjempefornøyd!

Marit Havik Staalesen

Eiendomsmegler

5

Kjempefornøyd!

Profesjonell og pålitelig

Hanne Vågen Roaldset

eiendomsmeglerfullmektig

5

Profesjonell og pålitelig

Kjempefornøyd med hele prosessen

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Kjempefornøyd med hele prosessen

Bolig solgt

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt

Dyktig og profesjonelt

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Dyktig og profesjonelt

Meget serviceinnstilt

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Meget serviceinnstilt

Utmerket megler som gjør en veldig god jobb og er tilgjengelig til å gi svar og råd.

Rebekka Storrø Levik

Eiendomsmegler

5

Utmerket megler som gjør en veldig god jobb og er tilgjengelig til å gi svar og råd.

God kommunikasjon og oppfølging under salgsprossessen.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

God kommunikasjon og oppfølging under salgsprossessen.

Hyggelig

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Hyggelig

Bolig solgt for Cecilie Marie Gjerseth i 2023

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Bolig solgt for Cecilie Marie Gjerseth i 2023

Tilgjengelig til enhver tid. Meget profesjonell og god megler der gjennomføring av salget gikk raskt. Vi vil anbefale andre til å benytte denne megleren.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Tilgjengelig til enhver tid. Meget profesjonell og god megler der gjennomføring av salget gikk raskt. Vi vil anbefale andre til å benytte denne megleren.

knuste prisrekorden

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

knuste prisrekorden

God megler

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

God megler

Meget god lokalkunnskap

Marius Kvalvik

Daglig leder | Eiendomsmegler

5

Meget god lokalkunnskap

Profesjonell og fleksibel

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Profesjonell og fleksibel

Andres er godt forbredt og på ballen, som gjorde at salget gikk bedre og raskere enn forventet

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Andres er godt forbredt og på ballen, som gjorde at salget gikk bedre og raskere enn forventet

Kan anbefales på det varmeste.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Kan anbefales på det varmeste.

Trygg og effektiv prosess

Frank Robert Bae

Eiendomsmegler

5

Trygg og effektiv prosess

Han holdt meg oppdatert gjennom hele prosessen og salget endte som prisrekord i bygget for leiligheter av lik størrelse.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Han holdt meg oppdatert gjennom hele prosessen og salget endte som prisrekord i bygget for leiligheter av lik størrelse.

Dedikert og profesjonell

Marit Havik Staalesen

Eiendomsmegler

5

Dedikert og profesjonell

Kunne svare på våre spørsmål

Nini Tran

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Kunne svare på våre spørsmål