Hva koster det å leie ut bolig? Pris i 2023

Marthe Frigaard
Fredrik Jakobsen og Marthe F.

SEO Spesialist og innholdsforfatter

I denne guiden finner du

Hva koster det å leie ut en bolig?

Leieprisene for boliger i Norge kan variere avhengig av mange faktorer, for eksempel beliggenhet, størrelse, tilstand og fasiliteter. Generelt sett vil leieprisene være høyere i byer og tettsteder med høy etterspørsel etter boliger og lav ledighet. På landsbygda og i mindre byer kan leieprisene være lavere på grunn av mindre etterspørsel.

Ifølge en undersøkelse fra SSB i 2021 var gjennomsnittlig månedlig leie for en toroms bolig i Norge 9 500 kroner. I Oslo var leien 12 300 kroner, mens i Bergen og Trondheim var leieprisen på omtrent det samme som det nasjonale gjennomsnittet.

Det er viktig å merke seg at leieprisene kan variere mye innenfor samme by eller område, avhengig av faktorer som beliggenhet, standard og fasiliteter. Det kan være lurt å undersøke markedet og sammenligne flere tilbud før du bestemmer deg for en leiepris.

Når du leier ut en bolig, er det også viktig å ta hensyn til skattereglene og andre regler som gjelder for utleie av boliger. Skatteetaten har informasjon om hva du må gjøre med skatten din når du leier ut en bolig, leilighet eller annen eiendom i Norge eller i utlandet. Det kan være lurt å søke råd fra en utleiemegler eller eiendomsmegler for å få hjelp til å beregne leieinntektene og forholde deg til reglene.

Dette kan påvirke kostnadene dine

Når du skal leie ut boligen din, er det flere faktorer som kan påvirke kostnadene dine. Her er noen av de viktigste faktorene som kan påvirke prisen:

  • Lokasjon: Beliggenheten til boligen din kan ha stor innvirkning på leieprisen. Dersom boligen din befinner seg i et populært område med høy etterspørsel, kan du forvente å få en høyere leiepris. På den andre siden, hvis boligen din befinner seg i et mindre attraktivt område, kan du forvente å få en lavere leiepris.
  • Markedssituasjon: Markedssituasjonen kan også påvirke leieprisen. Hvis det er mange ledige boliger i området, kan du forvente å måtte senke leieprisen for å tiltrekke deg leietakere. På den andre siden, hvis det er få ledige boliger, kan du forvente å kunne ta høyere leiepris.
  • Depositum: Som boligeier kan du kreve et depositum fra leietakeren din. Dette depositumet skal dekke eventuelle skader på boligen eller manglende betaling av leie. Størrelsen på depositumet kan variere, men det er vanlig å kreve 1-3 måneders leie som depositum.
  • Møblert eller ikke møblert: Hvis boligen din er møblert, kan du forvente å kunne ta en høyere leiepris enn hvis boligen ikke er møblert. Imidlertid må du også ta hensyn til kostnadene ved å kjøpe og vedlikeholde møblene.
  • Andre kostnader: I tillegg til leieprisen, må du også ta hensyn til andre kostnader som kan påvirke kostnadene dine. Dette kan inkludere kostnader til vedlikehold og reparasjoner, forsikring og skatt på leieinntektene.

Det er viktig å huske på at kostnadene kan variere avhengig av flere faktorer, og det kan være lurt å undersøke markedet og sammenligne priser før du bestemmer deg for leieprisen.

Sjekkliste før du skal leie ut

Før du leier ut boligen din, er det flere ting du bør huske på. Her er en sjekkliste som kan hjelpe deg med å forberede deg på utleieprosessen:

  • Depositumskonto: Opprett en særskilt bankkonto i leietakers navn for depositumet. Dette er en sikkerhet for utleier og en trygghet for leietaker. Depositumet skal være på maksimalt tre måneders leie, og skal tilbakebetales ved leieforholdets slutt.
  • Kontrakt: Bruk gjerne Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie ut bolig. Kontrakten bør inneholde informasjon om leiebeløpet, oppsigelsestid, depositum og eventuelle kostnader. Det er også viktig å dokumentere eventuelle skader på boligen før leieforholdet starter.
  • Utleiemegler: Vurder om du ønsker å bruke en utleiemegler til å hjelpe deg med utleieprosessen. En utleiemegler kan hjelpe med markedsføring av annonsen på FINN.no og andre nettsteder, samt bistå med visninger og kontraktsinngåelse.
  • Markedsføring: Dersom du velger å markedsføre boligen selv, er det viktig å lage en god annonse som beskriver boligen på en nøyaktig og tiltalende måte. Bilder av boligen og nærområdet kan også være en fordel.

Husk at det er viktig å være grundig og nøye i utleieprosessen. Ved å følge denne sjekklisten kan du sikre deg at du er godt forberedt og at leieforholdet går så smertefritt som mulig.

Hvor mange måneder depositum burde du kreve?

Når du skal leie ut boligen din, er det vanlig å kreve et depositum fra leietakeren. Depositumet er en sum penger som leietakeren betaler til utleieren som sikkerhet for eventuelle skader eller mangler ved boligen når leieforholdet er over. Men hvor mange måneder med depositum burde du kreve?

Det finnes ingen fastsatt regel for hvor mange måneder med depositum du burde kreve. Lovverket sier at depositumet skal være "rimelig og proporsjonalt" til hva som er vanlig i markedet. I praksis betyr dette at depositumet kan variere avhengig av boligens størrelse, standard og beliggenhet.

I følge Forbrukerrådet kan utleier kreve inntil tre måneders forskuddsleie som depositum. Dette betyr at dersom månedsleien er 10 000 kroner, kan utleier kreve inntil 30 000 kroner i depositum. Det er vanlig å kreve mellom to og tre måneders forskuddsleie i depositum.

Det er viktig å merke seg at depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn, og verken leietaker eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd. Depositumet skal også tilbakebetales til leietakeren med renter når leieforholdet er over, med mindre utleieren har et krav på erstatning for skader eller mangler ved boligen.

Som utleier burde du vurdere hvor mye depositum du trenger for å føle deg trygg på at eventuelle skader eller mangler vil bli dekket. Samtidig burde du ikke kreve mer enn det som er vanlig i markedet, da dette kan virke avskrekkende på potensielle leietakere.

Alt i alt er det viktig å finne en balanse mellom å sikre seg som utleier og å være rimelig overfor leietakeren når det kommer til depositum.

Hvilken leietaker burde du leie til?

Når du skal leie ut boligen din, er det viktig å tenke på hvilken type leietaker du ønsker å leie til. Det er mange forskjellige typer leietakere, og hver av dem har ulike behov og ønsker. Her er noen eksempler på hvilken type leietaker du kan vurdere å leie til:

Nybakte foreldre

Nybakte foreldre kan være ideelle leietakere fordi de ofte ønsker å bo i et trygt og rolig nabolag med god tilgang til barnevennlige fasiliteter. De kan også være villige til å betale litt ekstra for et større soverom eller et ekstra rom som kan brukes som barnerom. Hvis du har en bolig som passer for denne typen leietaker, kan det være lurt å markedsføre den som familievennlig.

Studenter

Studenter kan være gode leietakere fordi de ofte er på utkikk etter rimelige boliger i nærheten av universiteter og høyskoler. De trenger kanskje ikke mye plass, men kan være villige til å dele en leilighet eller et hus med andre studenter for å spare penger. Hvis du har en bolig som ligger i nærheten av en høyskole eller universitet, kan det være lurt å markedsføre den som studentvennlig.

Eldre mennesker

Eldre mennesker kan være gode leietakere fordi de ofte ønsker å bo i et rolig nabolag med god tilgang til helsetjenester og andre fasiliteter. De kan også være villige til å betale litt ekstra for en bolig som er tilpasset deres behov, for eksempel en bolig uten trapper eller med ekstra håndtak på badet. Hvis du har en bolig som passer for denne typen leietaker, kan det være lurt å markedsføre den som seniorvennlig.

Det er viktig å huske at hver leietaker er unik, og det er ikke alltid lett å vite hvilken type leietaker som vil være den beste for din bolig. Det kan være lurt å gjøre litt research på området der boligen din ligger, og se hva slags type leietakere som er vanlige der. På den måten kan du tilpasse markedsføringen av boligen din til den rette målgruppen.

Hva gjør jeg hvis ikke leietaker betaler leien?

Hvis en leietaker ikke betaler leien i tide, kan det være en utfordring for utleieren. Det er flere ting utleieren kan gjøre for å håndtere situasjonen.

Det første trinnet utleieren kan ta er å kontakte leietakeren og be om betaling. Hvis leietakeren fortsatt ikke betaler, kan utleieren sende en påminnelse eller en inkassovarsel. Hvis leietakeren fortsatt ikke betaler etter dette, kan utleieren ta saken til retten.

Det er viktig å merke seg at utkastelse ikke er en umiddelbar løsning. Utleieren må følge loven og sørge for at de har tilstrekkelig rettslig grunnlag for å kreve utkastelse. Det kan være lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre at utkastelsen utføres på en lovlig måte.

Utleieren kan også velge å inngå en avtale med leietakeren om en betalingsplan eller en reduksjon i leien. Dette kan være en god løsning hvis leietakeren har midlertidige økonomiske problemer.

I noen tilfeller kan utleieren også kreve depositumet som sikkerhet for manglende betaling av leie. Det er imidlertid viktig å merke seg at depositumet kun kan brukes til å dekke manglende betaling av leie og ikke andre utgifter.

Utleiere kan også søke hjelp fra huseierne.no, som tilbyr juridisk rådgivning og bistand i tvistesaker mellom utleier og leietaker.

Hvis utleieren følger loven og tar de nødvendige skrittene, kan de håndtere situasjonen på en effektiv måte og sikre at de får betaling for leien.

Kilder vi har brukt: Fornye.no

Vurderer du å selge boligen?

Velge den rette eiendomsmegleren er avgjørende for å sikre et vellykket salg. Meglerbasen forenkler prosessen og hjelper deg med å finne en dyktig eiendomsmegler i ditt område.

Uforpliktende

Gratis

Raskt og enkelt

Klar for å sammenligne meglere?

Det tar 2 minutter. 100% gratis og helt uforpliktende.