Hva koster minsteprovisjon hos en eiendomsmegler? Pris i 2023

Marthe Frigaard
Fredrik Jakobsen og Marthe F.

SEO Spesialist og innholdsforfatter

I denne guiden finner du

Hva er minsteprovisjon for en megler?

Minsteprovisjonen er den minste summen eiendomsmegleren vil ta som provisjon ved salg av en eiendom. Provisjonen vil variere avhengig av flere faktorer, inkludert forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander og mer.

Konkret fastsettelse av tilbudet skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges, og tilbudets nivå vil variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet.

Det er viktig å merke seg at minsteprovisjonen ikke nødvendigvis er den beste indikatoren på kvaliteten på meglertjenestene. En helhetsvurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres før man tar en beslutning om å engasjere en megler.

Provisjonen beregnes av salgssummen og påløper ved salg av eiendommen. Det er derfor viktig å være klar over at jo høyere salgssummen er, jo høyere vil også provisjonen være. Det kan være lurt å være oppmerksom på provisjonsnivået og å sammenligne tilbud fra forskjellige meglere før man tar en endelig beslutning.

Minsteprovisjon eller prosent andel av salgssummen?

Når man skal selge en bolig, er det flere kostnader man må ta hensyn til. En av de største kostnadene er provisjonen man må betale til eiendomsmegleren. Men hva er egentlig forskjellen mellom minsteprovisjon og prosentandel av salgssummen, og hva lønner seg for selgeren?

Minsteprovisjon er en fast sum som selgeren må betale til eiendomsmegleren uavhengig av salgssummen. Dette kan være en fordel for selgeren hvis boligen selges til en lavere pris enn forventet, da man slipper å betale høyere provisjon enn man hadde planlagt. På den andre siden kan minsteprovisjon føre til at eiendomsmegleren ikke har like stort insentiv til å jobbe hardt for å få en høyere salgssum, siden provisjonen allerede er fastsatt.

Prosentandel av salgssummen betyr at eiendomsmegleren får en prosentandel av salgssummen som provisjon. Dette kan gi eiendomsmegleren større insentiv til å jobbe hardt for å få en høyere salgssum, siden provisjonen øker jo høyere salgssummen er. På den andre siden kan dette være ugunstig for selgeren hvis boligen selges til en lavere pris enn forventet, da man må betale høyere provisjon enn man hadde planlagt.

Alt i alt vil det variere fra situasjon til situasjon hva som vil lønne seg for selgeren. Det kan være lurt å diskutere dette med eiendomsmegleren og finne ut hva som vil være mest gunstig for akkurat din situasjon.

Selge selv eller bruke en eiendomsmegler?

Når man skal selge bolig, er det vanlig å stille seg spørsmålet om man skal gjøre det selv eller bruke en eiendomsmegler. Begge alternativene har sine fordeler og ulemper, og det er opp til den enkelte å veie opp hva som vil være best for dem.

Hvis man velger å bruke en eiendomsmegler, vil det kreve lite tid og energi fra selgeren. Megleren vil ta seg av alt det praktiske rundt salget, som å sette riktig pris på boligen, markedsføring, visninger og budrunder. Dette kan være spesielt gunstig hvis man har en travel hverdag eller ikke har erfaring med å selge bolig.

På den andre siden kan det å bruke en eiendomsmegler være kostbart. Ifølge Meglersmart.no, kan en eiendomsmegler koste opp mot 100 000 kroner + dokumentasjonsavgift for salget. Dette er en stor utgift som man må ta hensyn til når man vurderer om man skal bruke en eiendomsmegler eller ikke.

Hvis man velger å selge boligen selv, kan man spare mye penger på meglerutgifter. Ifølge Forbrukertorget, koster det normalt minimum 100 000 kroner å selge en bolig med eiendomsmegler. Ved å selge boligen selv, kan man unngå denne kostnaden.

Men å selge boligen selv krever også mye arbeid og tid fra selgeren. Man må sette riktig pris på boligen, markedsføre den, arrangere visninger og håndtere budrunder selv. Dette kan være krevende, spesielt hvis man ikke har erfaring med å selge bolig.

I sum er valget mellom å selge selv eller bruke en eiendomsmegler et avveiningspunkt mellom penger og tid. Hvis man har tid og erfaring til å selge boligen selv, kan det være en god måte å spare penger på. Men hvis man har en travel hverdag eller ikke har erfaring med å selge bolig, kan det være lurt å bruke en eiendomsmegler for å få hjelp til alt det praktiske rundt salget.

Du kan velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag basert på medgåtte timer

Når det gjelder å selge en bolig, har selgeren muligheten til å velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag basert på medgåtte timer. Provisjonsbasert vederlag er vanligvis en andel av salgssummen og kan variere mellom geografiske områder, prisnivå og salgbarhet av objektet. Minsteprovisjon og honorarer kan også variere avhengig av stipulert arbeidsmengde med oppdraget.

På den annen side kan selgeren også velge vederlag basert på medgåtte timer. Dette betyr at selgeren vil betale megleren per time for arbeidet som blir utført. Prisene for denne typen vederlag kan også variere, men det kan være en god løsning hvis selgeren har en klar forståelse av hvor mye arbeid som trengs for å selge boligen.

Det er viktig å huske at begge alternativene har sine fordeler og ulemper. Provisjonsbasert vederlag kan være mer gunstig hvis boligen selges til en høyere pris, mens timebasert vederlag kan være mer gunstig hvis boligen krever mye arbeid før den kan selges.

Uansett hvilken type vederlag selgeren velger, er det viktig å forstå at det kan være forhandlingsrom når det gjelder priser og betingelser. Selgeren bør derfor alltid være åpen for å diskutere alternativene med megleren og finne den beste løsningen for begge parter.

Konklusjon

Når man skal selge en bolig, er det viktig å finne en eiendomsmegler som kan hjelpe med å få den beste prisen og spare tid. En av de faktorene som selger må ta hensyn til er minsteprovisjonen som eiendomsmegleren tar.

Som det fremgår av de forskjellige kildene, tar de fleste eiendomsmeglere en minsteprovisjon som normalt ligger på mellom 20 000 og 50 000 kr. Imidlertid kan minsteprovisjonen variere avhengig av megleren og beliggenheten til boligen.

En selger bør alltid innhente tilbud fra flere meglerforetak for å sammenligne priser og tjenester. For eksempel kan man vurdere å bruke en eiendomsmegler som tilbyr fastpris, i stedet for en som tar provisjon basert på salgssummen.

Det er også viktig å huske på at en eiendomsmegler kan hjelpe med flere oppgaver enn bare salget av boligen. De kan hjelpe med å finne en kjøper, markedsføre boligen, og håndtere det økonomiske oppgjøret.

Alt i alt, når man skal velge en eiendomsmegler, bør man ta hensyn til minsteprovisjonen, men også vurdere andre faktorer som kan påvirke prisen og tjenestene som tilbys.

Vurderer du å selge boligen?

Velge den rette eiendomsmegleren er avgjørende for å sikre et vellykket salg. Meglerbasen forenkler prosessen og hjelper deg med å finne en dyktig eiendomsmegler i ditt område.

Uforpliktende

Gratis

Raskt og enkelt

Klar for å sammenligne meglere?

Det tar 2 minutter. 100% gratis og helt uforpliktende.