Få tilbud fra megler
Oppussingsobjekt: Komplett guide (Fallgruver, profit og tidsbruk)

Oppussingsobjekt: Komplett guide (Fallgruver, profit og tidsbruk)

I denne guiden finner du

Å investere i et oppussingsobjekt kan være en gylden mulighet for de som søker et nytt hjem. Det gir ikke bare sjansen til å skape ditt drømmehjem, men også muligheten for god avkastning hvis renoveringen gjøres riktig. Men det krever betydelig innsats, tid og økonomiske ressurser. I denne artikkelen vil vi utforske hva et oppussingsobjekt innebærer, og dele noen praktiske tips for å gjennomføre en vellykket renovering uten å sprenge budsjettet.

Hva er et oppussingsobjekt?

Begrepet "oppussingsobjekt" refererer til boliger som trenger en kjærlig hånd, enten det skyldes alder, slitasje, eller en stil som roper etter en oppdatering. Omfanget kan variere fra små estetiske justeringer til en omfattende totalrenovering. Disse prosjektene har blitt et varmt tema, spesielt blant yngre hjemmekjøpere som ønsker å tilføre et personlig preg og skape et unikt bo-miljø.

Trenden fikk fart i 2019, hvor søket etter "oppussingsobjekt" skjøt i været på FINN eiendom, med spesielt høy interesse i områder som Fornebu, Lillestrøm, Trondheim og Konnerud i Drammen. Det er tydelig at entusiasmen for å forme sitt eget drømmehjem gjennom oppussingsprosjekter er på oppadgående blant norske boligjegere.

Vurdering før kjøp

Før du slår til på et oppussingsobjekt, er det essensielt å gjøre en nøye vurdering av renoveringsbehovet. En inngående undersøkelse av boligen er nødvendig for å avdekke eventuelle skjulte skader eller utfordringer, som råte- eller fuktskader og skjeggkre, som kan være kostbare å rette opp. Større strukturelle endringer som krever kommunal godkjennelse, er også noe å holde øye med. Det er smart å ta med en bygningssakkyndig på en grundig befaring for å få en objektiv vurdering av boligens tilstand og hva som må gjøres.

Det kan også være en god idé å få en takstmann til å gi en verdivurdering av boligen før budgivning. Dette kan gi deg en klarere forståelse av hvor mye du må sette av til renovering, og om boligprisen er i riktig leie. Her trenger du også en tilstandsrapport som dokumenterer hvilken tilstand boligen er i, les hvor mye en tilstandsrapport koster her.

Budsjettplanlegging er viktig

Et sentralt element for en vellykket oppussing er en solid budsjettplanlegging. Renoveringsprosjekter har en tendens til å by på økonomiske overraskelser, med kostnader som ofte overstiger de opprinnelige estimatene. Derfor er det essensielt å utarbeide et realistisk budsjett, og holde nøye oversikt over utgiftene gjennom hele prosjektet.

Det er flust av verktøy og maler tilgjengelige på nett som kan bistå deg i budsjettplanleggingen. Excel eller Google Sheets er fine verktøy for å spore utgiftene og justere budsjettet etter behov.

Det er også fornuftig å legge til side en pengebuffer før du dykker inn i oppussingsprosjektet. Dette gir deg en økonomisk sikkerhetsmargin for uforutsette kostnader som kan dukke opp. Og husk, det er rom for forhandling på priser, enten det gjelder materialer eller håndverkertjenester. Mange håndverkere er villige til å diskutere pris, spesielt på større oppussingsprosjekter, så det er verdt å prøve å forhandle frem en bedre avtale der det er mulig.

Har du lyst og lære mer om flipping og oppussingsobjekter? Sjekk ut videoen til Andreas Rolland under!

Budsjettvennlig oppussing

For å holde oppussingen innenfor budsjett, kan det være smart å unngå større strukturelle endringer i boligen. Det å flytte vegger eller foreta andre omfattende endringer som krever kommunal godkjennelse, kan raskt bli både dyrt og tidkrevende. Om du har lyst på større endringer, kan det være verdt å vurdere nøye om det er strengt nødvendig, eller om det kan utsettes til senere faser av renoveringsprosessen.

Å rulle opp ermene og gjøre en del av arbeidet selv kan også bidra til å spare kostnader. Selvgjort er velgjort, som de sier, og ved å påta deg noen mindre oppgaver kan du beholde mer av budsjettet i lomma. Men det er viktig å være realistisk med hensyn til egne ferdigheter og kunnskap. Det er noen jobber, som elektrisk og rørarbeid, hvor det er essensielt å få inn kvalifiserte fagfolk for å sikre at arbeidet utføres trygt og i samsvar med lokale byggeforskrifter og standarder.

Viste du også at FINN.no har en egen kategori for oppussingsobjekter?

Sosiale medier og miljøvennlig oppussing

Miljøvennlig oppussing har seilet opp som en het trend i takt med at stadig flere ønsker å krympe sitt klimaavtrykk. Mange ser mot bærekraftige valg i renoveringsprosessen, enten det handler om å velge miljøvennlige materialer, implementere energieffektive løsninger, eller gjenbruke og oppgradere eksisterende strukturer og materialer i stedet for å skifte dem ut.

Markedet bugner nå av grønne alternativer, fra resirkulerte og fornybare materialer, til energieffektive vinduer, isolasjon, og lavenergiapparater. Ved å gå for disse løsningene, kan du trimme ned både på energiregningen og miljøbelastningen.

Sosiale medier som TikTok og Instagram har blomstret som plattformer for å dele og utforske oppussingsprosjekter. Mange deler gladelig bilder og videoer fra renoveringsreisen sin, noe som kan være til stor inspirasjon og nytte for andre i samme båt. Gjennom disse kanalene kan du hente friske ideer, lære av andres erfaringer, og kanskje til og med knytte kontakt med fagfolk eller erfarne DIY-entusiaster for råd og veiledning.

Les også: Oppussingsobjekt solgt for 2.9 millioner i Oslo

Hvor mye kan jeg tjene på et oppussingsobjekt?

Kostnader:

Kostnadene knyttet til å fullføre et oppussingsobjekt er påvirket av mange faktorer som inkluderer innkjøpsprisen, boligens tilstand, arbeids- og materialkostnader, samt eventuelle søknadsgebyrer. Gjennomsnittlige renoveringskostnader kan ligge rundt 14.000 kroner per kvadratmeter, men dette tallet kan svinge mellom 8.000 og 25.000 kroner per kvadratmeter, avhengig av valgene som tas underveis (Kilde Meglersmart.no)

Verdiøkning:

Verdiøkningen som oppussingen bringer med seg, er kilden til fortjeneste fra oppussingsobjekter. Avhengig av hvor mye boligens verdi øker som et resultat av renoveringen, kan gevinster løpe opp i flere hundre tusen kroner.

Markedsforhold:

De lokale markedsforholdene er også av betydning. Salgsprisen du kan oppnå, er tett knyttet til det lokale eiendomsmarkedets tilstand. Det kan være fornuftig å konsultere lokale eiendomsmeglere for å forstå hva som er ettertraktet i området.

Tid og uforutsette utgifter:

Tidsperioden du sitter med boligen, samt uforutsette utgifter som måtte dukke opp under renoveringsprosessen, vil også påvirke den totale kostnaden og dermed fortjenesten. Det er klokt å budsjettere nøye og ta med alle utgifter som felleskostnader, kommunale avgifter, strøm, og finansieringskostnader.

Profesjonell hjelp:

Tilgang til dyktige fagfolk kan bidra til å holde prosjektet på sporet både budsjett- og tidsmessig, noe som igjen kan booste fortjenesten din.

Salgspris:

Til slutt vil salgsprisen du klarer å oppnå for boligen etter oppussing, være avgjørende for fortjenesten. Det er viktig å fastsette en realistisk salgspris basert på markedsverdien, og være forberedt på å forhandle.

Det er vesentlig å forstå at det alltid er en risiko involvert, og fortjeneste er aldri en garanti. God planlegging, innsikt i markedet, og stram kostnadskontroll er nøkkelkomponenter for å maksimere den potensielle fortjenesten fra et oppussingsobjekt.

De største kostnadene knyttet til renovering av oppussingsobjekt

#1 Endringer i planløsningen og inngrep i bærende konstruksjon

Endringer i planløsningen:

 1. Dette refererer til endringer i hvordan rommene og områdene i en bygning er organisert eller utformet. Det kan inkludere å flytte eller fjerne vegger, endre rominndelingen, eller endre funksjonen til visse områder.
 2. Endringer i planløsningen kan være nødvendige for å forbedre flyten i bygningen, utnytte plassen bedre, eller oppdatere bygningen for å møte moderne standarder eller preferanser.
 3. Kostnader kan inkludere arkitekt- eller designgebyrer, byggetillatelser, og selvfølgelig selve bygge- eller ombyggingsarbeidet.

Inngrep i bærende konstruksjon:

 1. Bærende konstruksjoner er de delene av en bygning som støtter vekten av bygningen og holder den stabil. Dette kan inkludere bærevegger, søyler, bjelker og fundament.
 2. Inngrep i bærende konstruksjon kan være nødvendige hvis du vil gjøre store endringer i planløsningen, eller hvis det er nødvendig med forsterkninger for å bringe bygningen opp til kode.
 3. Dette er ofte et av de mest kostbare og teknisk krevende aspektene ved renovering, og det vil kreve profesjonell ekspertise og muligens også spesielle byggetillatelser.

#2 Flytting og/eller bygging av nytt bad eller kjøkken

Flytting av bad eller kjøkken:

 1. Dette innebærer å endre plasseringen av et eksisterende bad eller kjøkken til en annen del av boligen.
 2. Flytting kan være en kompleks og kostbar prosess som ofte involverer omruting av rørleggerarbeid, elektrisitet, og ventilasjon, samt mulige endringer i gulv, vegger og tak.

Bygging av nytt bad eller kjøkken:

 1. Dette innebærer å konstruere et helt nytt bad eller kjøkken, enten som en erstatning for et eksisterende eller som en tillegg.
 2. Kostnadene her kan omfatte design, arbeidskraft, materialer, rørleggerarbeid, elektrisk arbeid, ventilasjon, samt apparater og innredning.

Begge disse scenariene kan medføre betydelige kostnader, og noen av de spesifikke kostnadene som kan oppstå inkluderer:

 • Design og planlegging: Utgifter til arkitekter eller designere for å utarbeide planer for det nye området.
 • Arbeidskraft: Kostnader forbundet med ansettelse av entreprenører, rørleggere, elektrikere og andre fagfolk som er nødvendige for å utføre arbeidet.
 • Materialer: Innkjøp av byggematerialer som tre, fliser, maling, etc.
 • Utstyr og innredning: Kostnader for nye apparater og innredninger, som ovner, kjøleskap, dusjer, toaletter, etc.
 • Tillatelser og gebyrer: Utgifter til nødvendige byggetillatelser og inspeksjoner.

#3 Utvendig totalrenovering somm f.eks ny kledning, etterisolering, utlekting etc

 • Ny kledning: Kledning er det ytre laget av beskyttelse på en bygning, og kan inkludere materialer som tre, vinyl, metall eller murstein. Å bytte kledning kan forbedre bygningens utseende og beskyttelse mot været.
 • Etterisolering: Dette innebærer å legge til ekstra isolasjon til en bygning for å forbedre dens termiske effektivitet. Dette kan redusere energikostnadene og forbedre komforten i bygningen.
 • Utlekting: Utvendig utlekting er en prosess der en sekundær ramme av strimler (lekter) festes til den eksisterende strukturen. Dette kan skape et nivellert, solid og strukturelt lydunderlag for den nye kledningen eller isolasjonen.

Noen av de spesifikke kostnadene som kan oppstå i forbindelse med utvendig totalrenovering inkluderer:

 • Materialkostnader: Prisen på nye materialer som kledning, isolasjon, og lekter, samt andre nødvendige byggematerialer.
 • Arbeidskostnader: Betaling til fagfolk som utfører arbeidet, inkludert tømrere, murere, og andre håndverkere.
 • Tillatelser og gebyrer: Utgifter til byggetillatelser og inspeksjoner som kan være nødvendige for å sikre at renoveringen overholder lokale byggekoder og forskrifter.
 • Design og planlegging: Kostnader for arkitekter eller designere hvis det er behov for profesjonell veiledning for å planlegge renoveringen.
 • Uforutsette kostnader: Renoveringsprosjekter kan avdekke uforutsette problemer som må løses, for eksempel råte, skadedyrangrep eller strukturelle problemer, som kan øke kostnadene.

Oppussing skremmer ikke folk bort

Oppussing av en eiendom kan virke som en overveldende oppgave for mange, men det skremmer ikke nødvendigvis folk bort. Tvert imot, mange ser det som en gyllen mulighet til å skape verdi. Det er et velkjent faktum at man kan sitte igjen med en ekstremt god avkastning dersom man har ferdighetene og evnen til å utføre mye av arbeidet selv.

Når du tar hånd om en betydelig del av renoveringen personlig, unngår du kostnadene som er forbundet med å leie inn profesjonelle håndverkere, som kan være ganske betydelig. Selv om det er situasjoner der profesjonell hjelp er nødvendig, for eksempel ved strukturelle endringer eller spesialiserte installasjoner, vil hver time du selv kan bidra redusere de totale kostnadene dramatisk.

Ved å holde en stram kontroll på utgiftene og utføre kvalitetsarbeid, er det mulig å forvandle et oppussingsobjekt til en attraktiv eiendom med høyere verdi, noe som resulterer i en betydelig avkastning på investeringen. Det er denne balansen mellom selvutført arbeid og nødvendig profesjonell hjelp som kan være nøkkelen til suksess i renoveringsprosjekter.

Det krever ingen utdanning men det er en stor fordel med fagbrev som elektriker, tømrer, rørlegger osv

Marthe Frigaard
Marthe Frigaard

Marthe er en dyktig skribent som har jobbet med faget eiendomsmegling i over 6 år. Hun bygger sin dype kunnskap innen eiendomsmegling basert på praktisk erfaring fra yrket.

Nye omtaler på Meglerbasen

Les anmeldelser av eiendomsmeglere

God på planlegging og tydelig strategi fra dag 1, noe som er veldig behagelig for en som ikke har vært i denne prosessen før og har mange spørsmål

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

God på planlegging og tydelig strategi fra dag 1, noe som er veldig behagelig for en som ikke har vært i denne prosessen før og har mange spørsmål

Hyggelig og profesjonell

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Hyggelig og profesjonell

Dyktig, nøye og pliktoppfyllende megler!

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Dyktig, nøye og pliktoppfyllende megler!

Imøtekommende, engasjert og dyktig eiendomsmegler, som har strukket seg langt for å imøtekomme både oss som selgere og kjøperne.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Imøtekommende, engasjert og dyktig eiendomsmegler, som har strukket seg langt for å imøtekomme både oss som selgere og kjøperne.

Veldig fornøyd med hele prosessen fra første møte til salg av leiligheten, der alt har vært veldig ryddig og oversiktelig.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd med hele prosessen fra første møte til salg av leiligheten, der alt har vært veldig ryddig og oversiktelig.

service-minded og veldig hyggelig

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

service-minded og veldig hyggelig

Kunne stole på megleren

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Kunne stole på megleren

Markus ble anbefalt fra flere bekjente

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Markus ble anbefalt fra flere bekjente

Veldig fornøyd!

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Veldig fornøyd!

Fantastisk service

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Fantastisk service

Hyggelig, omgjengelig og profesjonell megler.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Hyggelig, omgjengelig og profesjonell megler.

Jeg anbefaler Eie v/Albert Øien, som selger.Jeg har følt meg trygg og ivaretatt.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Jeg anbefaler Eie v/Albert Øien, som selger.Jeg har følt meg trygg og ivaretatt.

En megler med godt humør og service innstilte

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

En megler med godt humør og service innstilte

Stålkontroll

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Stålkontroll

Godt ivaretatt

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Godt ivaretatt

Daniel er en trygg og solid megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Daniel er en trygg og solid megler

Ole er kunnskapsrik, omgjengelig og tillitsskapende.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Ole er kunnskapsrik, omgjengelig og tillitsskapende.

En megler som engasjerer seg

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

En megler som engasjerer seg

Ryddig og grei megler. Lett å få tak i på telefon

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Ryddig og grei megler. Lett å få tak i på telefon

Markus har vært svært tilgjengelig gjennom hele salgsprosessen

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Markus har vært svært tilgjengelig gjennom hele salgsprosessen

Gjør sitt ytterste for å få i gang en budrunde

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Gjør sitt ytterste for å få i gang en budrunde

veldig positivt førsteinntrykk

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

veldig positivt førsteinntrykk

Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet!

Oppnådde et sluttresultat vi er godt fornøyd med

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Oppnådde et sluttresultat vi er godt fornøyd med

En positiv dyktig megler der man virkelig føler seg ivaretatt

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

En positiv dyktig megler der man virkelig føler seg ivaretatt

Jeg er svært godt fornøyd med Yasin Unal

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Jeg er svært godt fornøyd med Yasin Unal

hatt Michael som megler for salg av huset vårt

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

hatt Michael som megler for salg av huset vårt

Takk for en særdeles vel gjennomført jobb!

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Takk for en særdeles vel gjennomført jobb!

svært hjelpsom gjennom hele prosessen

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

svært hjelpsom gjennom hele prosessen

Profesjonell og strukturert

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Profesjonell og strukturert

5+1 stjerner gis så absolutt !!

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

5+1 stjerner gis så absolutt !!

Leverer det han lover

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Leverer det han lover

Dette takket være en fantastisk megler som Knut Øyvind Grytten, kan egentlig ikke få fullrost han nok, tusen takk!

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Dette takket være en fantastisk megler som Knut Øyvind Grytten, kan egentlig ikke få fullrost han nok, tusen takk!

behjelpelig utover det nødvendige

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

behjelpelig utover det nødvendige

oppfattes av oss som både diskret og målrettet

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

oppfattes av oss som både diskret og målrettet

Han har en stå-på-vilje som vises i det arbeidet han gjør

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Han har en stå-på-vilje som vises i det arbeidet han gjør

Meget fornøyd

Rebekka Levik

Eiendomsmegler

5

Meget fornøyd

André har gjort en fantastisk jobb gjennom hele salgsprosessen.

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

André har gjort en fantastisk jobb gjennom hele salgsprosessen.

Lillian Tunge er et behagelig og vinnende vesen

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lillian Tunge er et behagelig og vinnende vesen

Helt fra vårt første møte med Daniel har vi kjent oss trygge og veldig godt ivaretatt.

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Helt fra vårt første møte med Daniel har vi kjent oss trygge og veldig godt ivaretatt.

Meget godt fornøyd

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Meget godt fornøyd

Flott opplevelse med Markus som megler

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Flott opplevelse med Markus som megler

Ryddig, kjapp og profesjonell megler som har gjort boligsalget til en behagelig prosess.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Ryddig, kjapp og profesjonell megler som har gjort boligsalget til en behagelig prosess.

Pålitelig og forutsigbar

Hanne Vågen Roaldset

eiendomsmeglerfullmektig

5

Pålitelig og forutsigbar

Flott oppfølging av megler

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Flott oppfølging av megler

Vi er overbeviste om at vi plukket den beste!

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Vi er overbeviste om at vi plukket den beste!

Jeg fikk hjelp av Ole til å selge en leilighet i et noe tregt boligmarked.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Jeg fikk hjelp av Ole til å selge en leilighet i et noe tregt boligmarked.

Kjent for å ha et stort nettverk. Anbefales!

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Kjent for å ha et stort nettverk. Anbefales!

Uten tvil Stavangers beste megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Uten tvil Stavangers beste megler

Salget ble gjennomført meget

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Salget ble gjennomført meget

Han har vært tilgjengelig gjennom hele prosessen, med god oppfølging.

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Han har vært tilgjengelig gjennom hele prosessen, med god oppfølging.

Veldig dyktig og erfaren megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig dyktig og erfaren megler

Engasjert og kunnskapsrik

Anders Karlstrøm

Eiendomsmegler

5

Engasjert og kunnskapsrik

Superfornøyd

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Superfornøyd

Anbefales på det sterkeste

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Anbefales på det sterkeste

Veldig godt fornøyd med jobben

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig godt fornøyd med jobben

Ole fremstår som en profesjonell megler, som jeg er svært fornøyd med.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Ole fremstår som en profesjonell megler, som jeg er svært fornøyd med.

Han var lett tilgjengelig og svarte på alle mine spm

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Han var lett tilgjengelig og svarte på alle mine spm

Meget god oppfølging og veiledning

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

Meget god oppfølging og veiledning

Serviceorientert

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Serviceorientert

Solid megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Solid megler

Meget dyktig eiendomsmegler

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Meget dyktig eiendomsmegler

Michael er svært dynamisk og hardt arbeidende

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael er svært dynamisk og hardt arbeidende

Stavangers beste selgere

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Stavangers beste selgere

Utrolig dyktig, nøye og effektiv selger!

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Utrolig dyktig, nøye og effektiv selger!

Leverte som avtalt.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Leverte som avtalt.

En trygg og kunnskapsrik megler!

Malene Sunde

Eiendomsmegler

5

En trygg og kunnskapsrik megler!

Utrolig dyktig

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal

5

Utrolig dyktig

bra oppfølging

Nilsen Klart

Eiendomsmegler MNEF

5

bra oppfølging

Jeg kommer til å forsette å bruke han

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg kommer til å forsette å bruke han

Jeg har brukt Michael Mhyre i mange år

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg har brukt Michael Mhyre i mange år

Tilgjengelig samt god oppfølging!

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Tilgjengelig samt god oppfølging!

Veldig fornøyd med Markus

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd med Markus

godt inntrykk

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

godt inntrykk

Dyktig og rutinert

Christoffer Frøyland

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF

5

Dyktig og rutinert

Velger du Markus får du topp service :)

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Velger du Markus får du topp service :)

Daniel er en seriøs, engasjert og hyggelig megler.

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Daniel er en seriøs, engasjert og hyggelig megler.

Særdeles dyktig og tillitsvekkende megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Særdeles dyktig og tillitsvekkende megler

Veldig fornøyd!

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Veldig fornøyd!

Trygt samarbeid

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Trygt samarbeid

Er kjempefornøyd og imponert over salgsprosessen fra start til slutt

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Er kjempefornøyd og imponert over salgsprosessen fra start til slutt

Michael viste meget god evne til å tolke mine behov

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael viste meget god evne til å tolke mine behov

Meget fornøyd

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Meget fornøyd

Jeg opplevde samarbeidet med Daniel som helt supert

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner

5

Jeg opplevde samarbeidet med Daniel som helt supert

Godt samarbeid og god kommunikasjon

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal

5

Godt samarbeid og god kommunikasjon

Effektiv og tilgjengelig

Maiken Skoie

Eiendomsmegler

5

Effektiv og tilgjengelig

Utrolig profesjonell eiendomsmegler og fin fyr.

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Utrolig profesjonell eiendomsmegler og fin fyr.

Hadde et flott samarbeid med Andre.

Andre Holmli Sandnes

eiendomsmegler

5

Hadde et flott samarbeid med Andre.

Ryddig, hjelpsom og ikke minst ærlig! SOLGT 2023

Marit Havik Staalesen

Eiendomsmegler

5

Ryddig, hjelpsom og ikke minst ærlig! SOLGT 2023

Takk for godt sammarbeid!

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Takk for godt sammarbeid!

Veldig godt fornøyd med måten Michael gjennomførte salget

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig godt fornøyd med måten Michael gjennomførte salget

Michael lovet mye på forhånd og leverte så til de grader

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael lovet mye på forhånd og leverte så til de grader

Anbefales

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Anbefales

Meget profesjonell, hyggelig og lett å få kontakt med på tlf, uansett tidspunkt. Anbefales på det sterkeste.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Meget profesjonell, hyggelig og lett å få kontakt med på tlf, uansett tidspunkt. Anbefales på det sterkeste.

Anbefales

Erik Bryn Johannessen

Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig

5

Anbefales

Raskt salg og bra pris

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Raskt salg og bra pris

Utvilsomt rett mann for jobben!

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Utvilsomt rett mann for jobben!

Granit er en helt fantastisk megler

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Granit er en helt fantastisk megler

Anbefales

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Anbefales

Lillian skapte tillit fra dag en og har hele tiden vært utrolig profesjonell

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lillian skapte tillit fra dag en og har hele tiden vært utrolig profesjonell