Selge bolig til barn – alt du må vite, enkelt forklart

Selge bolig til barn – alt du må vite, enkelt forklart

Marthe Frigaard
Marthe Frigaard

Senior skribent & innholdsforfatter

I denne guiden finner du

Når vi blir eldre, begynner mange av oss å tenke på hva vi etterlater oss. Å overføre eiendom til våre barn kan virke som en naturlig del av livets gang. Men det er en stor beslutning å selge bolig til barn. Det handler jo tross alt om mer enn bare å gi nøklene videre; en slik prosess innebærer flere juridiske aspekter som er vel så viktige som gleden du gir barna. Her går vi gjennom hvordan du trygt og smart kan overdra boligen til poden, uten å snuble i juridiske eller økonomiske feller.

Selge bolig til barn: Kortversjonen

  • Overføring av bolig til barn kan gjøres via gavebrev, gavesalg, eller som forskudd på arv, og valget påvirker både skatt og arvefordeling.
  • Overføringen utløser dokumentavgift ved tinglysning
  • Bruk av gavebrev forenkler arveoppgjøret og gjør at du i mange tilfeller kan unngå gevinstskatt.
  • Om du velger å overføre boligen før eller etter din egen bortgang, har store konsekvenser for skatten barna må betale om de en gang selger boligen. 

Selge bolig til barn i 2023

Mange foreldre i Norge ønsker å hjelpe barna sine med å komme inn på boligmarkedet, som er blitt stadig dyrere og vanskeligere å få tilgang til. En måte å gjøre dette på er å selge bolig til barna mens de fortsatt lever, enten til markedspris, under takst eller som en gave. 

Dette kan ha flere fordeler, som å unngå konflikter mellom søsken ved et senere arveoppgjør, å sikre at barna får en bolig de liker og passer til deres behov, og å spare skatt og avgifter som kan oppstå ved en ordinær arv. 

Det er imidlertid også noen utfordringer og fallgruver ved å selge bolig til barna, som å utløse gevinstbeskatning for foreldrene, og dokumentavgift for barna.  Derfor er det viktig å sette seg inn i de juridiske og økonomiske konsekvensene av en slik overføring, og å inngå skriftlige avtaler som tydeliggjør vilkårene for salget og eventuelle forskudd på arv.

Hvis du ønsker å selge eller overdra bolig til barna dine, har du flere alternativer å velge mellom. Her er en kort oversikt over noen av dem, og hva de innebærer av fordeler og ulemper.

Overdra bolig til barn – tre alternativer

Gavebrev

Dette er kanskje det enkleste; du gir rett og slett bort boligen din. Selv om en muntlig avtale kan holde, er det lurt å ha noe skriftlig, som et gavebrev. Dette er viktig både for å unngå misforståelser senere og fordi skattemyndighetene krever en eller annen form for dokumentasjon på overføringen. Når du gir bort en eiendom, må du også tinglyse denne gaven for at det skal være offisielt anerkjent og for at andre, som banker eller fremtidige kjøpere, skal vite om det. Det koster heldigvis ikke så mye å tinglyse, men det er alltid verdt å være oppmerksom på denne utgiften. Vi har en komplett oversikt over tinglysingsgebyr her.

Gavesalg

Her blir ting litt mer komplisert. Et gavesalg skjer når du selger boligen under markedsverdi, kanskje til og med for en symbolsk sum. Selv om det er penger involvert, betraktes det fortsatt som en slags gave fordi du ikke selger til full pris. En skriftlig kontrakt er veldig lurt her, og det er godt å vite at de samme lovene som gjelder for vanlige boligsalg (avhendingsloven) også gjelder for slike gavesalg. Hvis barnet ditt betaler for boligen, enten med egne sparepenger, lån fra banken, eller et lån direkte fra deg, skal dette også dokumenteres ordentlig.

Forskudd på arv

Dette ligner på gave og gavesalg, men har noen ekstra vrier. Når du gir eller selger boligen til barnet ditt til en lav pris, kan det også ses på som et forskudd på arven de en gang skal få. Her er det viktig å presisere om denne overføringen skal trekkes fra barnets fremtidige arv. Det gjør du i et eget dokument, som helst bør deles og anerkjennes av alle involverte for å unngå konflikter senere.

I tillegg er det selvfølgelig mulig å selge boligen til full markedspris. Om du velger dette foregår salget stort sett som et vanlig boligsalg. 

Viktig å huske på

Uansett hvilken metode du velger for å selge bolig til barna, er det noen viktige ting å huske på. 

Dokumentavgift

Først og fremst er dokumentavgiften. Når du tinglyser en eiendomsoverføring, må du betale en avgift basert på boligens markedsverdi – jo høyere verdi, jo høyere avgift. Arvinger slipper imidlertid denne avgiften når de arver eiendom etter at noen er døde. Det finnes imidlertid noen fritak, som du kan lese mer om hos Skatteetaten.

Eiertid og botid

Dessuten, hvis du selger boligen og ikke har bodd der lenge nok (kravene til eier- og botid), kan du ende opp med å måtte skatte av gevinsten fra salget. Og hvis barnet ditt senere selger boligen, vil gevinsten de potensielt kan tjene, og skatten de må betale, avhenge av hvor lavt kjøpsbeløpet var da du overførte boligen til dem.

Eiertid er kort forklart tiden du har eid boligen. Botid er hvor lenge du har bodd i boligen. Kravet er først oppfyllt dersom du har eid boligen i mer enn ett år, i tillegg til å ha bodd der i minst ett år de siste to årene før du selger boligen. 

Det er en gullkant ved dette om du ikke oppfyller kravet, og du skal selge bolig med tap. Da kan du nemlig få fradrag for tapet. 

Selge bolig til barn når det er andre arvinger

Om du har flere arvinger og skal overdra boligen til en av dem, kan det være lurt å tenke på om du ønsker avkorting i arv etter din egen bortgang. Det innebærer kort sagt at du lager et dokument, der du skriver at gaven skal avkortes i arven.  

Det vil si at de andre arvingene skal få mer av resten av arven din, slik at de ikke taper på at et av barna har fått boligen din før du dør. Det er lurt at arvingene er klar over dette dokumentet, og at du benytter vitner når det signeres slik at man unngår konflikt og misforståelser etter egen bortgang.

Det er imidlertid ingen lov som krever at du må dele likt og rettferdig mellom arvingene. Om du velger å gi boligen til kun ett av barna før du dør, kan ikke de andre arvingene kreve tilsvarende. Likevel velger de fleste foreldre å gi alle lik arv, rent verdimessig sett.

Uskiftet bo begrenser gavestørrelsen

Om du har uskiftet bo etter at ektefellen din har gått bort, er det imidlertid viktige begrensninger her. At boet er uskiftet betyr ganske enkelt at verdien som tilhørte den avdøde parten ikke er fordelt til barna enda, og at det er den gjenlevende som har boligen. Først når den gjenlevende også dør, fordeles arven til barna. En grei tommelfingerregel om du skal gi store gaver til barna og boet er uskiftet, er at gaven ikke skal overstige 15% av markedsverdien på boligen.

Det er selvfølgelig mulig å komme til enighet med arvingene, f.eks. ved at alle i søskenflokken signerer på samtykke til at kun det ene barnet skal få gaven.

Du kan lese mer om fordeling av

Gavebrev er ofte det beste når du skal selge bolig til barna

Når man skal overdra bolig til barna, kan et gavebrev være det beste alternativet av flere grunner.  Hvis du selger boligen til barna dine til under markedspris, må du betale gevinstskatt på forskjellen mellom salgssummen og den opprinnelige kjøpesummen. Om du har eid boligen i mange år har prisen trolig steget mye, slik at også gevinstskatten blir høyere. 

Hvis du derimot gir bort boligen som en gave, slipper du å betale gevinstskatt, så lenge du har eid boligen i minst ett år og har bodd der i minst ett av de to siste årene før overdragelsen.

Et gavebrev når du skal selge bolig til barn forenkler dessuten arveoppgjøret. Hvis du gir bort boligen til ett eller flere av barna dine mens du lever, kan du bestemme hvordan verdien av boligen skal fordeles mellom dem. Du kan også bestemme om boligen skal regnes som forskudd på arv eller ikke. Dette kan bidra til å unngå konflikter og uenigheter mellom arvingene etter din død. 

Om gavebrevet er klart på at huset er forskudd på arv, får barnet avkortet boligens verdi i arven sin når du dør, slik at fordelingen til syvende og sist blir lik mellom barna.

Hvis du er usikker på hvordan du skal lage et gavebrev, kan det være lurt å kontakte en advokat, slik at alt blir gjort riktig. 

Skatteberegning, enkelt forklart

Å beregne skatter, avgifter og kostnader rundt salg av bolig til barn, er nok til å gi de fleste av oss lett hodepine. Her skal vi forsøke å gjøre dette så enkelt som mulig: 

Hvis du tenker på å gi poden boligen mens du enda er i live, blir det ansett som en gave med mindre du selger til full markedspris. Uansett må barna betale en dokumentavgift på 2,5% av boligens markedsverdi. Det gjelder også om du selger den til langt under markedspris. 

Om du vil at barna skal slippe å betale dokumentavgiften, må du vente med å overdra boligen til etter at du er død. Da arver barna boligen til inngangsprisen du opprinnelig betalte for deg, pluss eventuelle investeringer du har gjort i forbedringer siden den gang.

Det er også denne prisen man tar utgangspunkt i, hvis barna skal selge boligen i fremtiden: da må de skatte 22% på gevinst over denne inngangsprisen. Om du gir huset som gave og det er over ett år siden du kjøpte det, er det markedsverdien på huset i øyeblikket som avgjør verdien. 

Selge bolig til barn: Konklusjon

Uansett hvilken metode du velger, er det ingen tvil om at det er lurt å søke råd fra en advokat eller ekspert på eiendomsrett. Å selge bolig til barn kan gjøres riktig – og dermed spare familien for stress, konflikt og økonomisk tap – men det er også mange feller du kan tråkke i på veien.

Vurderer du å selge boligen?

Velge den rette eiendomsmegleren er avgjørende for å sikre et vellykket salg. Meglerbasen forenkler prosessen og hjelper deg med å finne en dyktig eiendomsmegler i ditt område.

Uforpliktende

Gratis

Raskt og enkelt

Klar for å sammenligne meglere?

Det tar 2 minutter. 100% gratis og helt uforpliktende.

Nye omtaler på Meglerbasen

Les anmeldelser av eiendomsmeglere

Bolig solgt for Katrine Haram Rotnes og Hege Stette i 2015

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Katrine Haram Rotnes og Hege Stette i 2015

Bolig solgt for Mike Thorsø Haback i 2016

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Mike Thorsø Haback i 2016

gikk utrolig rask og sømløst

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

gikk utrolig rask og sømløst

Følte oss godt ivaretatt under hele prosessen

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Følte oss godt ivaretatt under hele prosessen

Svært tilfreds med salgsprosessen

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Svært tilfreds med salgsprosessen

Bolig solgt for Yvonne Eliassen i 2017

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Yvonne Eliassen i 2017

Anbefales på det beste.

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Anbefales på det beste.

Bolig solgt for Håkon Langlete i 2019

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Håkon Langlete i 2019

God oppfølging og trygg hele veien

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

God oppfølging og trygg hele veien

Tilgjengelig, fleksibel, og engasjert

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Tilgjengelig, fleksibel, og engasjert

Bolig solgt for Lill Eva Lyngvold i 2018

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt for Lill Eva Lyngvold i 2018

fikk solgt huset til en pris vi var veldig godt fornøyd med

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

fikk solgt huset til en pris vi var veldig godt fornøyd med

Granit er tilgjengelig, profesjonell og allid hyggelig

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Granit er tilgjengelig, profesjonell og allid hyggelig

Jeg anbefaler Eie v/Albert Øien, som selger.Jeg har følt meg trygg og ivaretatt.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Jeg anbefaler Eie v/Albert Øien, som selger.Jeg har følt meg trygg og ivaretatt.

Anmeldelse

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Anmeldelse

Vi valgte rett megler

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Vi valgte rett megler

Glimrende service.

Nils Christian Sørhaug

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Glimrende service.

Veldig god kundeservice.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Veldig god kundeservice.

Fantastisk oppfølging og ryddig salgsprosess

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Fantastisk oppfølging og ryddig salgsprosess

Fornøyd med møte rundt forventninger til salgsprosessen, prissetting og videre rutiner.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Fornøyd med møte rundt forventninger til salgsprosessen, prissetting og videre rutiner.

Opplevd å bli tatt på alvor & fikk mega rask hjelpe

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Opplevd å bli tatt på alvor & fikk mega rask hjelpe

Leverer som han lover

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Leverer som han lover

Bolig solgt for Marius Solem Johasen i 2019

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt for Marius Solem Johasen i 2019

Bolig solgt for Asbjørn Støen og Lillian Saur i 2018

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Asbjørn Støen og Lillian Saur i 2018

Bolig solgt for Tonje B. Gimse og Ronny S. Høibråten i 2018

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Tonje B. Gimse og Ronny S. Høibråten i 2018

God oppfølging hele veien

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

God oppfølging hele veien

Det spesielle i vårt tilfelle var at koronapandemien inntraff

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Det spesielle i vårt tilfelle var at koronapandemien inntraff

snill og flink

Stian Remme

Eiendomsmegler

5

snill og flink

Synes megler var både offensiv og positiv.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Synes megler var både offensiv og positiv.

Daniel er en trygg og solid megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Daniel er en trygg og solid megler

Lettvint

Maiken Skoie

Eiendomsmegler

5

Lettvint

Bra

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Bra

Michael og Eie solgte nettopp huset vårt

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Michael og Eie solgte nettopp huset vårt

Saklig og direkte stil

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

4

Saklig og direkte stil

Fantastisk megler

Geir Einar Moen

Eiendomsmegler

5

Fantastisk megler

Fikk anbefalt Aida av en venninne, som kjøpte bolig av henne.

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Partner

5

Fikk anbefalt Aida av en venninne, som kjøpte bolig av henne.

Meget serviceinnstilt

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Meget serviceinnstilt

Ryddig og hyggelig kar

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Ryddig og hyggelig kar

Gir Yasin 5 stjerner på alt

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Gir Yasin 5 stjerner på alt

Tilgjengelig samt god oppfølging!

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Tilgjengelig samt god oppfølging!

Han var lett tilgjengelig og svarte på alle mine spm

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Han var lett tilgjengelig og svarte på alle mine spm

Grei og ryddig megler

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Grei og ryddig megler

Anbefales av oss!!

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Anbefales av oss!!

Veldig behjelpelig megler kontor.

Geir Einar Moen

Eiendomsmegler

5

Veldig behjelpelig megler kontor.

Lett tilgjengelig og enkel å kommunisere med

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Lett tilgjengelig og enkel å kommunisere med

Bolig solgt for Helge Eidem i 2018

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt for Helge Eidem i 2018

Bolig solgt for Aina Nielsen i 2019

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Aina Nielsen i 2019

Han er seriøs, dyktig og imøtekommende

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Han er seriøs, dyktig og imøtekommende

5-stjerners vurdering

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

5-stjerners vurdering

Bolig solgt for Tove Larsen Wiggen i 2019

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Tove Larsen Wiggen i 2019

Ryddig og greit. Følte meg godt fulgt opp i hele prosessen

Elise Riise Johnsen

Eiendomsmegler / Partner

5

Ryddig og greit. Følte meg godt fulgt opp i hele prosessen

Tilbakemelding her er god

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Tilbakemelding her er god

Hyggelig og profesjonell

Håkon Hovland

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF

5

Hyggelig og profesjonell

innbyder til tillit

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

innbyder til tillit

Megler som gir deg "mer for pengene" enn de aller fleste meglere der ute

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Megler som gir deg "mer for pengene" enn de aller fleste meglere der ute

Særdeles dyktig og tillitsvekkende megler

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Særdeles dyktig og tillitsvekkende megler

løsningsorientert

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

løsningsorientert

Han fulgte opp hele veien og gjorde en formidabel jobb under budrunden.

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Han fulgte opp hele veien og gjorde en formidabel jobb under budrunden.

Vi fikk veldig bra pris og har kontakt og hele salg perioden

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Vi fikk veldig bra pris og har kontakt og hele salg perioden

Han er tydelig og klar

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Han er tydelig og klar

Leiligheten ble solgt i et ekstremt utfordrende marked!

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Leiligheten ble solgt i et ekstremt utfordrende marked!

Kan anbefales på det varmeste.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Kan anbefales på det varmeste.

veldig hjelpsom

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

veldig hjelpsom

utmerket jobb

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

utmerket jobb

Bolig solgt for Cemil Köylüoglu i 2019

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt for Cemil Köylüoglu i 2019

Bolig solgt for Jonas Sæther Mari Unneland Løveng i 2017

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Jonas Sæther Mari Unneland Løveng i 2017

Raskt og ryddig

Helene Jensen

Eiendomsmegler

5

Raskt og ryddig

Min datter brukte Yasin i forbindelse med salg

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Min datter brukte Yasin i forbindelse med salg

Dyktig megler med stor arbeidskapasitet

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Dyktig megler med stor arbeidskapasitet

Bolig solgt for Håvard Carlsen i 2021

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Bolig solgt for Håvard Carlsen i 2021

en pliktoppfyllende og god selger

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

en pliktoppfyllende og god selger

Bolig solgt for Malin Tronstad i 2021

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Malin Tronstad i 2021

Engasjert og tillitsvekkende

Håvard Andreas Midtsjø

Eiendomsmegler

5

Engasjert og tillitsvekkende

Bolig solgt for Sissel Island og Kurt Stegali i 2018

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Sissel Island og Kurt Stegali i 2018

Utrolig dyktig og alltid tilgjengelig!

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Utrolig dyktig og alltid tilgjengelig!

Dyktig og profesjonelt

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmegler / Partner

5

Dyktig og profesjonelt

André er en megler du kan stole på at gjør alt for et best mulig boligsalg.

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

André er en megler du kan stole på at gjør alt for et best mulig boligsalg.

Veldig ryddig og god prosess hele veien.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Veldig ryddig og god prosess hele veien.

Alltid det lille ekstra!

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Alltid det lille ekstra!

Markus har vært svært tilgjengelig gjennom hele salgsprosessen

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Markus har vært svært tilgjengelig gjennom hele salgsprosessen

Vi kjøpte også bolig av han

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Vi kjøpte også bolig av han

Fikk bistand av Yasin til å selge leiligheten

Yasin Unal

Partner - Eiendomsmegler MNEF

5

Fikk bistand av Yasin til å selge leiligheten

Bolig solgt for Thomas S. Nicolaisen i 2019

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Thomas S. Nicolaisen i 2019

Heldig som hadde henne.

Nini Tran

Eiendomsmeglerfullmektig

5

Heldig som hadde henne.

Har brukt Myhre ved tre leilighetssalg i Stavanger

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Har brukt Myhre ved tre leilighetssalg i Stavanger

Vi fikk anbefalt Aida av en venninne

Aida Rajic

Eiendomsmegler | Partner

5

Vi fikk anbefalt Aida av en venninne

Ole er kunnskapsrik, omgjengelig og tillitsskapende.

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Ole er kunnskapsrik, omgjengelig og tillitsskapende.

Tilgjengelig hele tiden og god kommunikasjon. Og våre ønsker ble ivaretatt på en god måte.

Albert Eltvik Øien

Daglig leder/Partner

5

Tilgjengelig hele tiden og god kommunikasjon. Og våre ønsker ble ivaretatt på en god måte.

Hyggelig og dyktig eiendomsmegler

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Hyggelig og dyktig eiendomsmegler

Glimrende fagmann

Ole Sundnes

eiendomsmegler

5

Glimrende fagmann

Bolig solgt for Simen Midtbø i 2021

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Simen Midtbø i 2021

Serviceorientert

Marius Kvalvik

daglig leder og eiendomsmegler

5

Serviceorientert

Effektiv og nøysom megler med øye for detaljer som gjør at salgsprosessen går unna på en veldig bra måte!

Andre Holmli Sandnes

Eiendomsmegler

5

Effektiv og nøysom megler med øye for detaljer som gjør at salgsprosessen går unna på en veldig bra måte!

Fantastisk flink megler

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Fantastisk flink megler

Jeg har brukt Lillian tidligere ved salg av leilighet og var veldig fornøyd da, valget var derfor lett når jeg på nytt skulle selge min nye bolig.

Lillian Tunge

Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Jeg har brukt Lillian tidligere ved salg av leilighet og var veldig fornøyd da, valget var derfor lett når jeg på nytt skulle selge min nye bolig.

Proff og seriøs megler

Markus Tangvik

Salgsleder/Eiendomsmegler

5

Proff og seriøs megler

Veldig fornøyde med salget av vårt hus

Michael R. Myhre

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

5

Veldig fornøyde med salget av vårt hus

Han var alltid tilgjengelig, kunnskapsrik og profesjonell gjennom hele prosessen, og hadde en klar plan for salget

Granit Zumberi

Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

5

Han var alltid tilgjengelig, kunnskapsrik og profesjonell gjennom hele prosessen, og hadde en klar plan for salget

Erfaren og kompetent gjennom hele prosessen

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd

5

Erfaren og kompetent gjennom hele prosessen

Bolig solgt for Gunnar Lien i 2021

Daniel Lanto

Eiendomsmegler/Partner/MNEF

5

Bolig solgt for Gunnar Lien i 2021