Personvern for Eiendomsmeglere

Innledning og ansvarlig for behandling av personopplysninger

Meglerbasen er en plattform hvor eiendomsmeglere kan promotere seg selv og sitt arbeid ovenfor eksisterende og potensielle kunder gjennom individuelle profiler med blant annet bilde, beskrivelse, salgsstatistikk og verifiserte vurderinger.

Meglerbasen.no samler inn og bruker data som kan knyttes til våre brukere, såkalte personopplysninger. Ditt personvern er viktig for oss, og det er vårt fremste ansvar å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte. Her kan du lese om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som omtales i denne erklæringen er Medienor AS, 924 303 263, Hesselbergs gate 9, 0555 Oslo.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker Meglerbasen.no, for eksempel hvilke sider du har sett på.

Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger

Medienor AS AS er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Meglerbasen.no følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Opplysninger du selv oppgir
- Når du registrerer deg som bruker på Meglerbasen eller legger inn informasjon i meglerprofil.
- Meldinger du sender via Meglerbasen, for eksempel til kundesenteret.
- Tilsvar på vurderinger og andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenesten.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av Merglerbasen
- Hvilken teknologi du bruker: Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
- Hva du gjør: Vi sporer din adferd på Meglerbasen. For eksempel logger vi hvilke sider du besøker, dine innlogginger, hvilke meglere du klikker på.
- Hvor du er: Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering, blant annet for sikkerhetshensyn.

Opplysninger vi får fra andre:
- Vi innhenter informasjon fra FINN.no om din salgshistorikk. Dette inkluderer informasjon om boligtyper, prisantydning, lokasjon (postnummer).
- Vurderinger som skrives om deg fra forbrukere der du har vært involvert i salg av bolig.
- Hvor du er: Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering, blant annet for sikkerhetshensyn.

Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av Meglerbasen. Meglerbasen. benytter personopplysningene til å lage, vise og utvikle profiler, samt til markedsføringsformål, videreutvikling av portalen og for å forebygge svindel. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

For å levere tjenesten til deg; registrere og publisere meglerprofiler. Vi lagrer og behandler informasjon om eiendomsmeglere i meglerprofiler. Dette inkluderer navn, tittel, kontortilknytning, CV, eventuelt bilde og ytterligere beskrivelse. Salgshistorikk fra siste to år vil synliggjøres i profilen basert på data fra Finn.no. I tillegg vises vurderinger fra forbrukere med eventuelt tilsvar fra deg.

Verifisere vurderinger. For å kunne sjekke at en vurdering er ekte, må vi gjøre sjekk av IP-adresse og offentlig tilgjengelige kilder. I tillegg henter vi informasjon fra boligannonsen på FINN.no for å verifisere at salget/kjøpet har blitt gjennomført på det aktuelle objektet, og at den vurderte megleren står som megler på objektet. Informasjonen fra FINN.no blir kun benyttet til å verifisere vurderingen og vil bli slettet innen 30 dager.

Spare deg for tid og arbeid gjennom blant annet automatisk pålogging og forhåndsutfylling av skjemaer. Eksempelvis at din kontaktinformasjon er forhåndsutfylt når du sender vurderingskjema til en kunde gjennom tjenesten.Forstå markedstrender og kontinuerlig forbedre våre produkter. Vi analyserer data fra grupper av brukere for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Eksempelvis hvilke funksjonaliteter brukere aktivt benytter seg av, hvor mye av meglerprofilen som er utfylt og innloggingsfrekvens.

Dette gjør vi for å rette fokus og innsats mot de områdene som er viktigst for brukerne våre.Markedsføring: Vi kan benytte data fra din profil til markedsføring, inkludert promotering av Meglerbasen gjennom annonser og kampanjer.Når du tar kontakt med oss. Eksempelvis når du sender oss en e-post, bidrar i konkurranser, sender feilmeldinger eller kontaktskjema benytter vi dine personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel eller ditt bidrag.

Forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Det er veldig viktig for oss å sikre at Meglerbasen.no er et sted det er trygt å finne eiendomsmegler. Derfor gjør vi hva vi kan for å forhindre svindel, useriøse henvendelser og falske vurderinger. Vi bruker flere typer data for å gjenkjenne regelbrudd og svindelforsøk, blant annet IP-adresser, informasjonskapsler, offentlige registre, informasjon fra skjemaer og meldingshistorikk. Hvis vi oppdager noe mistenkelig, vil vårt kundesenter eller sikkerhetsteam ta over og følge opp direkte.

Behandlingsgrunnlag for bruk av data

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det på en sikker og god måte i samsvar med de forventninger brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at dataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

Grunnlagene som brukes av Meglerbasen.no for bruk av data er følgende:

Samtykke: I tilfeller hvor du aktivt har gitt oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis når du samtykker til at vi henter boligstatistikk fra FINN.no for å presentere på din meglerprofil. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Oppfyllelse av kontrakt: Behandlingen av personopplysninger kan være nødvendig for å oppfylle en kontrakt du har med oss. Eksempelvis må vi behandle din kontaktinformasjon for å kunne sende faktura for et produkt du har kjøpt av oss eller ved verifisering av mottatt vurdering fra sluttbruker.

Berettiget interesse: Behandlingen av personopplysninger kan være basert på en balansering av interesse. Eksempelvis ved publisering av uregistrert meglerprofil.

Rettslig forpliktelse: I noen tilfeller har vi rettslige forpliktelser som gjør at vi må behandle personopplysninger. Dette kan eksempelvis være at regnskapsloven krever at enkelte opplysninger om deg som har kjøpt noe fra oss må lagres i et visst antall år.

I enkelte tilfeller kan vi ha flere lovlige grunnlag samtidig for å behandle dine personopplysninger. For eksempel kan vi behandle dine personopplysninger etter du har gitt samtykke til det, samtidig som en lov pålegger oss å behandle dine personopplysninger. Dette innebærer at selv om du trekker tilbake ditt samtykke, eller et annet grunnlag slutter å eksistere, så vil Meglerbasen.no fremdeles behandle dine personopplysninger såfremt vi har et annet lovlig grunnlag for å gjøre dette.

Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å melde deg av dette. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel kan vi rette en undersøkelse mot folk som har skrevet vurdering av eiendomsmeglere i et bestemt område.

Noen tjenester kan ha spesielle regler. Da informerer vi deg i hvert enkelt tilfelle.

Deles informasjonen med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles med andre selskaper i Medienor AS (f.eks Fornye.no) for å kunne gi deg relevant reklame og anbefalinger. Opplysningene blir også brukt til analyseformål og for å forstå markedstrender på tvers av tjenestene.

Meglerbasen deler også i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Medienor. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:

Når andre utfører tjenester på våre vegne Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner. Disse bedriftene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.

Offentlige myndigheter som Skatteetaten, Tolletaten og Politiet kan ved rettslig pålegg i noen tilfeller kreve at vi utleverer informasjon.
For å hindre svindel eller avklare tvister vil relevant informasjon kunne utleveres til tvistemotpart eller andre.

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at vi fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskapet som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss. De har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at de heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Vår bruk av databehandlere vurderes grundig med tanke på blant annet informasjonssikkerhet for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlig databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med kravene som stilles i lovgivningen.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Hvor lenge lagres personopplysninger

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Hvor lenge det er nødvendig å behandle opplysninger varierer avhengig av hva formålet vårt med å behandle de er. I Medienor har vi klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder.

Her ser du de viktigste tilfellene:

Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, bilde, beskrivelse, CV, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.

Informasjon om bruksmønstre på Meglerbasen.no kan leve i opptil to år i våre analysesystemer. Data her brukes til å finne ut om våre tjenester fungerer godt for publikum, og om den løpende produktutviklingen vi gjør bidrar til å gjøre Meglerbasen.no bedre.

Ber du om at din profil på Meglerbasen.no slettes, vil vi fjerne ditt bilde, CV, beskrivelse og annen informasjon du selv har lagt inn i din profil. Profilen vil fremstå slik den gjorde før du registrerte deg på Meglerbasen.no. Du kan be om at hele din profil skjules fra nettsiden, og du vil da ikke være søkbar eller synlig noe sted på Meglerbasen.no. Statistikk, kontaktinformasjon, kontortilknytning og vuderinger vil likevel lagres en tid i vår database for å forhindre misbruk av tjenesten. Oppretter du en ny profil i denne perioden vil denne informasjonen legges på den nye profilen.

Hvilke rettigheter har du, og hvordan benytter du deg av disse?

Det er dine personopplysninger og du har sterke rettigheter; du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger. Du har også rett til å få rettet eller slettet personopplysninger vi har om deg i tråd med personopplysningsloven. Du kan begjære at behandlingen av personopplysningen begrenses om du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Du har en rett til å motta en del personopplysninger i et digitalt format, eller få opplysningene overført til et annet foretak om du ønsker det, kjent som retten til dataportabilitet. Disse rettighetene vil vi gå nærmere gjennom nedenfor, og vi vil også forklare hvordan du skal gå fram for å nyttiggjøre deg av disse rettighetene. Dersom du er usikker på om vi behandler dine personopplysninger kan du be om en bekreftelse på dette gjennom å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du utøve dine rettigheter:

Din rett til å få se de personopplysningene vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi behandler om deg. For å få tilgang til disse kan du kontakte oss.

Din rett til å få feilaktige opplysninger rettet. Du har rett til å få feilaktige opplysninger rettet. Meglere kan oppdatere en del opplysninger som innlogget på sin profil. Ellers kan du kontakte oss direkte for retting.

Din rett til å få data slettet (retten til å bli glemt). Du har som hovedregel rett til å få dine personopplysninger slettet. Ønsker du å skjule eller slette din profil, eller gi oss beskjed på post@megler.no (du får ikke slettet din profil via linken under personvern).

Din rett til å motsette deg og begrense behandling. Under visse omstendigheter kan vi behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre berettigede interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du, den registrerte, retten til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet med behandlingen er direkte markedsføring. Under visse omstendigheter har du også mulighet til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven.

Din rett til å få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har rett til å få opplysninger som du har gitt oss utlevert i et digitalt format, og også få opplysninger overført til en annen virksomhet dersom du ønsker det, og det er teknisk mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun informasjon som behandles ved hjelp av automatiserte metoder og er basert på ditt samtykke fra deg eller behandles som en del av oppfyllelsen av en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger opplysninger du har gitt til oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjema eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. Du kan be om dataportabilitet fra innlogget brukerprofil.

Vi vil minne deg om at det finnes noen unntak fra de rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntak følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at tilgang til visse opplysninger ikke kan gis av hensyn til andres rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes ettersom lovgivning eller andre hensyn oppstiller krav til lagringstid.

Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger behandles av Meglerbasen, kan jeg trekke dette samtykke tilbake?

Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til nærmere bestemte formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som bygger på samtykket. Ta kontakt med oss på post@meglerbasen.no dersom du vil trekke tilbake ditt samtykke.

Endringer

Vi vil iblant kunne gjøre endringer i vår Personvernerklæring. Den siste versjonen av Personvernerklæringen vil alltid ligge her. Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (eksempelvis endring av oppgitte formål eller kategorier av personopplysninger), eller oppdateringer som ikke er av avgjørende betydning for behandlingen, men som kan være avgjørende for deg, vil vi informere om dette på nettsiden, eller du informeres ved neste gangs pålogging. I særlige tilfeller vil innloggede brukere varsles direkte ved e-post eller varsel på Meglerbasen.

Klager, innspill eller andre henvendelser

Det er en av våre viktigste oppgaver å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte.For å utøve dine rettigheter, eller om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du alltid kontakte oss ved å sende oss en e-post til post@meglerbasen.no.