Vilkår

Personvernrettigheter og brukervilkår

Brukervilkår

Vilkår for bruk av Meglerbasen.no

Ved å benytte deg av meglerbasen.no aksepterer du de nåværende betingelsene for bruk.

Slik fungerer Meglerbasen.no

Meglerbasen.no er en gratis tjeneste med hensikt i å fungere som et bindeledd mellom boligselger og eiendomsmegler. Ved å fylle ut skjemaet på Meglerbasen.no informerer du meglerkontorene om dine behov, og samtykker til at opptil fem kontorer tar kontakt med et eventuelt tilbud. Dette kan foregå enten over telefon, e-post eller SMS og heretter vil aktuell megler ta over kontakten. Ønsker du at din henvendelse blir strøket eller slettet fra tjenesten, kontakter du kundeservice@meglerbasen.no

Meglerprofiler og omtaler

Meglerprofiler er gratis på Meglerbasen.no. Premium-brukere får tilgang til tjenester som gjør at profilen blir mer synlig. Premium-brukere kan motta så mange omtaler de ønsker. Gratis brukere av Meglerbasen.no er begrenset til 20 omtaler. Som gratis bruker vil de eldste omtalene bli dyttet lengre bak, og de nyeste vist frem først. Når du oppgraderer til Premium vil alle omtalene være synlig.

Importering av eksterne omtaler

Meglerbasen.no tillater importering av opptil 30 eksterne omtaler, med krav om at disse skal dokumenteres gjennom tidligere annonser fra Finn.no. Disse vil bli merket med "Eksternt" og vil nødvendigvis ikke bli publisert i riktig rekkefølge. Vi anbefaler våre meglere å samle inn omtaler fra boligsalg under vårt kundeforhold, da disse vil veie opp mest på vår tjeneste (basert på rangering). Dersom en megler overstiger 30 importerte omtaler vil Meglerbasen.no fjerne eldre omtaler for å gjøre plass til nye for den gjeldende megleren. Meglerbasen.no tillater heller ikke import av omtaler som er anonyme eller omtaler som er eldre enn tre år gamle.

Oppgradering til Premium /m faktura

Har din avdeling inngått rammeavtale med Meglerbasen? Dersom du har signert en digital kontrakt med oss over e-post vil vi sende deg en faktura som har forfall med 14 dager. Dersom faktura ikke betales innen frist har vi rett til å fjerne importerte omtaler og sette profilen midlertidig på vent.

Kundeforhold og fornyelse av Premium medlemskap

Under ditt kundeforhold hos Meglerbasen er det enkelt å nå oss via e-post på kundeservice@meglerbasen.no. Vi streber etter å svare innen 24 timer. Vennligst merk at vi kun tilbyr kundeservice via e-post og har ingen telefonsupport tilgjengelig.Har du oppgradert til Premium gjennom 'Min side' eller inngått en rammeavtale med oss? Ved oppgraderinger via VISA/MasterCard på 'Min side' kan du velge å avslutte fornyelsen dagen før den nye avtalen starter. Hvis du har signert en manuell kontrakt over e-post, gjelder en oppsigelsestid på 3 måneder. For eksempel, hvis du har en rammeavtale fra 01.01.2024 til 01.01.2025, må du kontakte kundeservice@meglerbasen.no med emnet 'Oppsigelse av rammeavtale' innen 1.10.2024 (tre måneder før avtalen utløper). Fakturering for den nye perioden skjer en måned før den starter.

Slette profilen din

Dersom du ønsker å slette profilen din kan sende en e-post til kundeservice@meglerbasen.no. Profilen vil ikke bli slettet i sin helhet, men vi sensurerer bilde ditt, telefonnummer og e-post. Informasjon som navn og meglerkontor vil bli stående.

Bruk av Meglerbasen.no

Det er ikke tillatt å gi inntrykk av å ha tilknytning til Meglerbasen.no eller våre samarbeidspartnere uten vår skriftlige godkjennelse, verken offentlig eller direkte til mottakere. Alle våre samarbeidspartnere har signert skriftlige avtaler med oss. Det er heller ikke tillatt å få tilgang til, eller forsøke å få tilgang til, deler av Meglerbasen.no som ikke er offentlige. Det er også strengt forbudt å tilegne seg andre brukeres opplysninger, for eksempel gjennom hacking. Bruk av Meglerbasen.no til å spre virus, "trojanske hester" eller annen skadelig kode med formål om å stjele eller kopiere andre brukeres opplysninger eller annen ikke-offentlig informasjon er ikke tillatt. Handlinger som påvirker negativt andre brukeres evne til å bruke Meglerbasen.no er ikke tillatt. Å utgi seg for å være en annen fysisk person eller uberettiget late som om man handler på vegne av andre fysiske eller juridiske personer er strengt forbudt. Hvis det oppstår mistanke om handlinger som strider mot etisk oppførsel, for eksempel gjennom falske eller villedende henvendelser, forbeholder meglerbasen.no seg retten til å suspendere tjenesten for den aktuelle brukeren.

Ansvar og forholdet til leverandørene

Meglerbasen.no er kun involvert i å legge til rette for kontakt mellom bruker og meglerhus. Meglerbasen.no er derfor ikke engasjert i utarbeidelsen av tilbud eller de tjenestene som tilbudene måtte gjelde for. De aktuelle meglerne og meglerkontorene opererer uavhengig av Meglerbasen.no, og vi kan ikke garantere at relevante leverandører faktisk vil ta kontakt med kundene med tilbud. Bruken av Meglerbasen.no skjer på egen risiko. Avtaler som inngås mellom kunden og leverandøren, samt innholdet i disse avtalene, har ingen relevans for Meglerbasen.no. Meglerbasen.no påtar seg ikke ansvar for utførelsen, kvaliteten eller lovligheten av avtalen, eller avtalens egnethet for det spesifikke formålet. Meglerbasen.no har heller ingen ansvar for overholdelse av avtalt leveringstid eller eventuelle tap brukeren måtte lide som følge av avtalen med leverandøren eller feil begått av denne. Meglerbasen.no jobber imidlertid for å kun samarbeide med seriøse og pålitelige aktører. Samtidig ekskluderes leverandører som ikke oppfyller inngåtte avtaler eller på annen måte ikke lever opp til kravene som meglerbasen.no stiller til kvalitet og pålitelighet. Meglerbasen.no samarbeider med utvalgte, uavhengige meglere og meglerfirmaer. Derfor kan vi ikke garantere at tilbudene er de beste eller billigste på markedet. Meglerbasen.no påtar seg ikke ansvar for manglende oppfyllelse av forpliktelser dersom årsaken er force majeure. Forhold som ligger utenfor kontrollen til Meglerbasen.no og som ikke kunne vært forutsett ved inngåelsen av avtalen, anses som force majeure. Ansvarsfraskrivelsen gjelder så lenge de uforutsette hendelsene vedvarer. Eksempler på force majeure inkluderer naturkatastrofer eller ekstraordinære naturforhold, terror, brann, flom, hærverk, arbeidskonflikter, generell mangel på varer, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av smittsom sykdom i en slik grad at det påvirker Meglerbasen.no sin evne til å oppfylle sine forpliktelser. Dette inkluderer også mangler eller forsinkelser fra eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter. Meglerbasen.no påtar seg ikke ansvar, verken på vegne av brukeren eller leverandøren, for skatte- og avgiftsforhold som kan oppstå ved bruk av Meglerbasen.no. Dette inkluderer skatt, merverdiavgift og/eller andre avgifter knyttet til leverandørens tjenester og kundens betalinger.

Immaterielle rettigheter

Samtlige immaterielle rettigheter knytter seg til Meglerbasen AS og eierne av Meglerbasen AS, Medienor AS og Lux Group AS. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, navnene "Meglerbasen", "Medienor" og “Lux Group”, internettområdet "Meglerbasen.no", varemerker i form av både figur- og ordmerker, opphavsrett til innhold på nettsiden med mer. Alle disse rettighetene tilhører Medienor AS og Lux Group AS. Bruken av Meglerbasen.no gir verken brukere eller tredjeparter rett til å benytte disse immaterielle rettighetene for kommersielle formål. Bruken av Meglerbasen.no gir heller ingen lisens for bruk av immaterielle rettigheter til tredjeparter, inkludert leverandørene. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrettigheter, varemerker og designrettigheter. Meglerbasen.no tar ikke ansvar for uautorisert bruk av slike rettigheter.

Kommunikasjon

All kommunikasjon med Meglerbasen.no skjer elektronisk. Ved benyttelsen av Meglerbasen.no blir ikke brukere meldt opp på nyhetsbrev.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid og uten forvarsel, gjøre endringer i brukervilkårene på meglerbasen.no. Fortsatt bruk av meglerbasen.no etter slike endringer er å betrakte som et samtykke til de endrede vilkårene.Siste tidspunkt for oppdatering av brukervilkårene fremgår øverst på denne siden.

Lovvalg og tvister

Bruk av meglerbasen.no og enhver tvist som måtte oppstå som følge av dette, er underlagt norsk lov.Tvister som måtte oppstå ved bruk av meglerbasen.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan tvisten bringes inn for for domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Personvern

Personvern er svært viktig for oss. Du som bruker skal være trygg på at informasjonen du fyller ut, ikke blir brukt til noe annet enn det du har gitt samtykke til, og at den oppbevares sikkert.Informasjonen du fyller inn ,vil kun sendes til relevante leverandører som kan levere tjenester på din adresse.

Innsamling og bruk av data

Dataene du fyller inn, tilsvarer det minimumet leverandørene behøver for å kunne gi deg konkrete tilbud basert på dine behov. De blir ikke benyttet til noe annet enn å gi deg nettopp slike tilbud, i en fornuftig tidsavgrenset periode. Denne perioden baseres på valgene dine og preferansene du har for kommunikasjonsform og tidsrom, i tillegg til det nødvendige administrative arbeidet knyttet til dette.Dataene behandles av oss, i tillegg til de aktuelle leverandørene.Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.Vi skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet.

Dine rettigheter

Innsyn - Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer og/eller behandler.Korrigering - Du kan korrigere feilaktige opplysninger om deg.Sletting - Du kan be om at dine data slettes fra våre registre.Begrensning/Reservasjon - Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til databehandling og begrense eller reservere deg mot databehandling.Klage - Du har rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet på behandling av personopplysninger (Datatilsynet).Overføring - Du har rett til å få de dataene som er lagret om deg, overført.

Bruk av e-post

Vi er like lite glad i søppelpost som folk flest. Derfor sender vi deg kun én eneste e-post når du benytter tjenesten vår – en melding som bekrefter at innsendingen av skjemaet fungerte som det skulle.E-posten inkluderer en liste over de aktuelle leverandørene som konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet, basert på ditt behov og hvor du bor. E-posten kan også inneholde tips om ulike forberedelser du kan foreta deg, samt informasjon om andre relevante tjenester du kan ha interesse av.Du trenger ikke foreta deg noe for å unngå flere e-poster fra oss. Vi ber deg derfor om å ikke merke e-posten som søppelpost, fordi det kan føre til at den ene bekreftelseseposten vår verken når deg eller de andre brukerne våre.

Informasjonskapsler

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Disse er sentrale for å gi deg en god brukeropplevelse.Informasjonskapslene kan også brukes til analyseformål og som hjelpeverktøy for å vise deg annonser som er relevante for akkurat deg. For eksempel kan vi ved hjelp av informasjonskapsler sikre at brukere som allerede har brukt tjenesten vår ikke får opp annonser fra oss.Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i din nettleser. Informasjonen som lagres i informasjonskapselen er anonymisert, dvs. at den ikke inkluderer navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen sensitiv informasjon. Ønsker du å skru av informasjonskapslene kan dette gjøres i nettleseren din.Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke fungerer som den skal, og at siden kanskje vil laste inn tregere enn normalt. Deaktivering gjør det også vanskeligere for oss å oppdage og rette feil, to ting som bidrar til at du og fremtidige brukere får tilgang til en godt fungerende tjeneste.